Skip to main content
mouse

Hekwerken De Groen

Arnhem

Het hekwerk en de poorten, samengesteld uit doorlopende windingen van stafstaal, dienen als gestileerde verwijzing naar een klassieke afrastering: uitgerold prikkeldraad. Van dichtbij blijken de prikkels geen nare haakjes te zijn maar miniaturen die verwijzingen naar kunstcollectie de Groen die zich in het gebouw bevindt.

Projectgegevens

Locatie Weverstraat 40, Arnhem
Opdracht Collectie de Groen Fine Art, Arnhem
Architectuur Alphons ter Avest, Arnhem
Constructief Ontwerp Buro Denis Bacal met Bremer Engineering, Den Haag/Drempt
Uitvoering Schaartadventures, Velp
Staalconstructie Schaartadventures, Velp

Algemene projectomschrijving

Het ontwerp is actueel antwoord op een traditie van decoratief hekwerk dat zeldzaam wordt in het stadsbeeld. Hoewel volstrekt anders van vorm en intentie sluit het nieuwe hekwerk naadloos aan op het traditionele.
Er was vraag naar een nieuwe grote poort en ontbrekende delen van een hekwerk waarvan het bestaande deel behoort tot een monumentaal pand uit 1860. Oorspronkelijk was hier een bank in gevestigd. Nu is Collectie de Groen Fine Art er gehuisvest. Het ontwerp verhoudt zich tot deze nieuwe eigenaar en is gebaseerd op afrastering met prikkeldraad met een klaphekje. Kortom, een hele basale methode om een plek te omheinen. Er is zorgvuldig gezocht, samen met een team van Rijksmonumenten, naar de juiste verhoudingen van de poort ten opzichte van het oude hekwerk en de twee gemetselde kolommen waaraan de poortdelen scharnierend verankerd zitten.
Door uit te gaan van gelijke materialen, kleur en stafmaat van het bestaande sierlijke smeedhekwerk wordt een gelijke helderheid en transparantie bereikt. Het aluminium poortje is een afdruk van het houten exemplaar, in één keer gegoten uit twee gelijke helften, uit de mal gehaald en geplaatst met gietkanalen en al. Hiermee werd het een dissonerend kunstwerkje in het zijhekwerk en een getuigenis van handschrift en maakproces in de kunsten.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

Het bestaande hekwerk is opgebouwd uit massief stafstaal in 20, 30 en 40 mm. Dit materiaal en ook de spijlafstand is als uitgangspunt gekozen voor het nieuwe ontwerp. De 20 mm staaf is gewalst in twee halve cirkelmaten, 80 en 100 mm. Aan elkaar gelast oogt dit als een doorlopende lijn en geeft het een grote stijfheid waardoor geen schoren nodig zijn. De uitstaande scharnierpunten zorgen ervoor dat de poortdelen volledig te openen zijn.

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

Het hekontwerp is gebaseerd op het karakter van de kunst-collectioneur en haar privé collectie van hedendaagse beeldende kunst: wars van opsmuk en decoratie wanneer deze geen inhoudelijk referentie bezit. Een persoonlijke affiniteit met beeldende kunst is de kern van haar verzameling. Het nieuwe hekwerk laat zien wat een afscheiding van privé en openbaar in de kern kan zijn: getrokken prikkeldraad. Door de monumentale stilering en de gelaagdheid is de afscheding echter uitnodigender en vanzelfsprekend geworden in het straatbeeld.

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

In detaillering verwijst het nieuwe hekwerk naar traditionele technieken. Wat op afstand prikkels lijken blijken dichtbij ruim 200 beeldjes die verwijzen naar de kunstcollectie in het gebouw. Ze schijnen uit de grote stalen windingen te zijn gesmeed, maar zijn met een moderne digitale techniek waterjet-gesneden en getrommeld. Bij het openen van de poortdelen is de ruimtelijkheid van de windingen goed zichtbaar. Het geeft het geheel een bijzondere uitstraling.

Bijzondere aspecten uitvoering

Het stafstaal is gebogen in een hydraulische profielwals. De figuurtjes zijn waterjet gesneden.

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk

Duurzaamheid

Er is alleen gewerkt met massief stalstaal, waarmee het in duurzaamheid vergelijkbaar is met de hoge kwaliteit van bestaand hekwerk dat eeuwen overleeft. De duurzaamheid wordt in de verschijningsvorm ook bepaald door het tijdloze karakter van het ontwerp.

Materiaalgebruik (efficiëntie)

Energiegebruik en verbruik tijdens bouw en gebruik

Mate van overlast (bouwwerkzaamheden) voor mens en dier

Innovaties op product-, concept- en bouwniveau