Skip to main content
ipv Delft, fotograaf Henk Snaterse mouse

Gust Romijnbrug

Rotterdam

De voetgangersbrug over het rangeerterrein aan de Waalhaven Oostzijde verbindt Charlois met de Rotterdamse haven. Het vormt het sluitstuk in de recreatieve route die vanuit het Zuiderpark doorloopt tot de Waal-Eemhaven. Zowel in vorm als kleur refereert de brug aan de containerkranen in de naastgelegen haven. Constructief zit het rechttoe-rechtaan ogende ontwerp vernuftig in elkaar.

Projectgegevens

Locatie Waalhaven Oostzijde, Rotterdam
Opdracht Havenbedrijf Rotterdam, Rotterdam
Architectuur ipv Delft, Delft
Constructief Ontwerp Adams Bouwadviesbureau, Druten
Uitvoering Aannemersbedrijf Wallaard Noordeloos, Noordeloos
Staalconstructie Van der Zalm Metaalindustrie, Brakel

Algemene projectomschrijving

In opdracht van Havenbedrijf Rotterdam ontwierp ipv Delft een opvallende rode brug die voetgangers een veilige route over het rangeerterrein biedt. Voorheen namen voetgangers geregeld de oversteek over het brede spoorwegemplacement. De ligging op het rangeerterrein was van grote invloed op het constructief ontwerp. Omdat treinen hier stapvoets en onder begeleiding rijden, is het ontwerp vrijgesteld van botsbelasting op pijlers en bovenbouw. Dit heeft geresulteerd in een lichte staalconstructie.
De 42 m lange brug bestaat uit een stalen dekconstructie en dragende, uit staalplaat gesneden hekwerken. Samen vormen ze een U-vormige constructie die constructief als één geheel functioneert. De twee steunpunten zijn stalen portalen opgebouwd uit kokerprofielen. Aan weerszijden van de brug bevindt zich een stalen trap.
De 25 mm dikke staalplaten van het dragende hekwerk zijn voorzien van ruitvormige perforaties die de transparantie en levendigheid optimaliseren. De grootte van de uitsneden varieert in overeenstemming met de dwarskrachten op het hekwerk: ze zijn klein bij de opleggingen en het grootst in het midden van het veld. Hierdoor ontstaat zowel inzicht in de constructieve werking van de brug als een subtiel dynamisch beeld.
Verder landt de brug aan de oostzijde aan op een primaire waterkering. In en rond deze dijk mochten geen funderingspalen worden aangebracht. Daarom is de stalen trap aan deze zijde met trekstangen opgehangen aan de brugconstructie, die hier over de trap heen uitkraagt. De verticale krachten op de trap worden zodoende afgedragen op de brugconstructie en niet op de waterkering.
De hoofdoverspanning van 29,4 m is opgedeeld in vier segmenten die met U-vrmige frames aan elkaar zijn gelast. De frames koppelen de bovenflenzen van de hoofdliggers en stabiliseren tegen knik/kip. De U-vormige frames bestaan uit massieve strippen van 200x30 mm die onder het brugdek door lopen. Zo ontstaat een stabiele vorm die de grote overspanning en de uitkraging van 12,6 m aan de oostzijde kan overbruggen.
Om zijdelingse vervormingen van de hangende trap (aan oostzijde) door vandalen of forse wind te beperken, is op het grondlichaam een betonplaat met dook aangebracht die dienst doet als horizontaal steunpunt.
De verticale vervormingen in zowel trap- als brugconstructie kunnen vrij optreden. Het brugdek heeft een zeeg van 50 mm in het veld, zodat het geheel onder invloed van eigen gewicht en rustende belastingen horizontaal oogt. Om diezelfde reden is de uitkraging voorzien van een opstand/zeeg van 40 mm die de doorzakking compenseert.
De portaalvormige steunpunten hebben momentvaste hoeken en een momentvaste verbinding aan de fundering om de stabiliteit haaks op de brugas te waarborgen. De steunpunten dragen beide ook bij aan de stabiliteit van de constructie parallel aan de brugas.
De gehele staalconstructie is gesneden en gelast daarna in twee delen naar de conserveerder vervoerd. Door derden is een slijtlaag aangebracht en zijn de twee delen aan elkaar gelast. Tot slot is de brug in zijn geheel naar de locatie gebracht en in twee dagen geplaatst.
Aan de westzijde loopt het brugdek nog een stukje door voorbij de zijdelings geplaatste trap. Zo ontstaat een uitkijkpunt dat uitzicht biedt op de haven.
 

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

 

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

 

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

 

Bijzondere aspecten uitvoering

 

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk