Skip to main content
mouse

Fietsbrug Eefdese Enk

Eefde

De fietsbrug die de rondweg N348 ongelijkvloers kruist, is minimalistisch ontworpen. Onder meer door de top van de boog in het centrale middendeel van de overbrugging op te nemen binnen de constructiehoogte van het dek.

Projectgegevens

Locatie Eefdese Enkweg, Eefde
Opdracht Provincie Gelderland, Arnhem
Architectuur Studio SK, Movares, Utrecht
Constructief Ontwerp Movares, Utrecht
Uitvoering Strukton Civiel Projecten - Reef Infra, Oldenzaal
Staalconstructie Iemants, Arendonk (B)

Algemene projectomschrijving

Speciaal voor dit noordelijke deel van de N348 is een landschapsvisie ontwikkeld onder de naam ‘Het Witte Lint’. Het brugontwerp is binnen dit kader ontworpen.
In het totale traject zijn drie civiele bouwwerken, als ‘familie’, gerealiseerd:
– de stalen fietsbrug over de N348 bij Eefde
– de stalen verkeersbrug over het Twentekanaal: de ’Polbrug’ (NB ook ingediend voor de Staalprijs)
– een ecologische passage onder de N348

De stalen fietsbrug maakt zelf geen onderdeel uit van de route. Toch is ook bij de fietsbrug de visie afleesbaar. De brug kruist de rondweg ongelijkvloers en is daarom nadrukkelijk geen onderdeel van het Witte Lint. Bewust is gekozen voor een donkere contrasterende kleur. Toch is er verwantschap tussen de gelijktijdig ontworpen en gerealiseerde witte brug over het Twentekanaal en de vrijwel zwarte fietsbrug in architectonische detaillering en uitwerking.
De brug sluit aan bij de karakteristieken van de omgeving en de routevisie voor de N348. De brug overspant het complete profiel van de rondweg, inclusief de landschappelijke, getrapte bermen en taluds. Deze bermen, waar witbloeiende bomen in geplant worden, lopen volledig onder de brug door. De landschappelijke setting van de omgeving was richtinggevend voor maximale eenvoud, luchtigheid en transparantie van het ontwerp.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

De boog die de overspanning van 33 m mogelijk maakt is minder breed dan het brugdek. Het ligt duidelijk terug t.o.v. de dekrand en is daarom visueel minder nadrukkelijk aanwezig. Vanaf het punt waar de boog en het dek interfereren en samenkomen verdwijnt de boog zelfs in het dek. De dekrand zelf heeft een verjonging die het beeld en de transparantie versterkt.
De balustrade met een roestvrijstalen gaasvulling versterkt het transparante beeld.
Er is geen verlichting op de brug. De aanleidende route is ook spaarzaam verlicht, uit ecologische overwegingen.
De betonnen schijven bij de landhoofden, waarin reliëf is aangebracht, zijn uitgevoerd in prefab beton. De elementen zijn naderhand zijwaarts ingeschoven om de stalen boog heen. De constructieve bevestiging van het staal op het betonnen landhoofd verdwijnt hierdoor uit beeld. Het hemelwater wordt via een geultje in de rand van het dek afgevoerd naar de landhoofden.
De totale brug is in zijn geheel geproduceerd bij de staalbouwer en als één element aangevoerd.

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

Bijzondere aspecten uitvoering

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk

Duurzaamheid

De ontwerplevensduur van de fietsbrug is 100 jaar.

Materiaalgebruik (efficiëntie)

Eenvoud, publiekskwaliteit en respect voor de omgeving, zijn de belangrijkste kwaliteiten van de brug. Terugkerende thema’s bij beide bruggen in het tracé zijn: een heldere constructieve opzet, minimaal materiaalgebruik, duurzaamheid en aandacht voor detail en publiek.

Energiegebruik en verbruik tijdens bouw en gebruik

Mate van overlast (bouwwerkzaamheden) voor mens en dier

Innovaties op product-, concept- en bouwniveau