Skip to main content
InterDam mouse

DolWin alpha omvormerplatform

Noordzee

Aan het ontwerp en de bouw van het offshore transformatorplatform, waarop door windmolens gegenereerde wisselstroom wordt omgezet in hoog-voltagegelijkstroom (HVDC) om vervolgens per kabel naar land te worden getransporteerd, zijn hoge eisen gesteld. Door gewichtsbeperkingen zijn de draagconstructie en bekledingen (wind- en waterdicht) met minimaal gewicht ontworpen met hoogwaardig staal en slimme profileringen.

Projectgegevens

Locatie Duitse Bocht, Noordzee
Opdracht Tennet (ABB – Zweden), Arnhem
Architectuur IV Oil & Gas, Papendrecht
Constructief Ontwerp IV Oil & Gas, Papendrecht
Uitvoering Heerema Marine Contractors (installatie), Zwijndrecht
Staalconstructie , Zwijndrecht

Algemene projectomschrijving

DolWin Alpha, het grootste offshore omvormerplatform van windturbine-energie (800 MW) is 17 augustus geïnstalleerd in het Duitse deel van de Noordzee. Jacket, deck en de bijbehorende utility en controlsystemen zijn ontworpen door Iv- Oil & Gas uit Papendrecht. Het jacket is een conventioneel geschoorde constructie op zes poten (∅max 2,735 m, S355) met een stramien van ongeveer 24x26,4 m. De poten staan op zes funderingspalen (∅ 22,5 m, S355), die ±55 m diep in de zeebodem zijn geheid. De waterdiepte is daar 27 m. De diagonalen (∅ 1,5 m) zijn uitgevoerd in de staalsoort S355/S460; ander (werktuig)bouwkundig materiaal is van S275, S235 en S355 gemaakt. Het jacket ondersteunt ook twaalf zogenoemde J-tubes (om de elektrische kabel door naar binnen te trekken) en de vier caissons ter bescherming van de waterpompen. De topside (62x42x42 m) weegt meer dan 9.000 ton, inclusief jacket (h = 95 m) weegt het platform 16.000 ton. DolWin Alpha is een essentieel onderdeel van de Dolwin 1-aansluiting. Het zet wisselstroom van de windparken op de Noordzee om in gelijkstroom, die met een 75 km lange onderzeese hoogspanningsgelijkstroomkabel en een 90 km lang deel aan land naar het Duitse Dörpen wordt getransporteerd. Gelijkstroom wordt weer omgezet in wisselstroom, zodat de elektriciteit op het landnet kan worden gezet. Dolwin Alpha is een zogeheten moederplatform. ‘Dochter’ Beta wordt gebouwd door Drydocks World (Dubai) via een EPC-subcontract met het Noorse ingenieursbureau Aibel AS en komt op 30 m afstand van de Alpha te staan, met een volledig eigen fundament en een brugverbinding.
Het Alpha-platform en alle systemen hebben een minimum levensduur van 30 jaar en zijn ontworpen op minimale levensduurkosten tijdens gebruik en het onderhoud. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de vermoeiingslevensduur van het jacket op 300 jaar is berekend. Ook moeten reserveonderdelen en technische ondersteuning voor de gehele levensduur bij de leveranciers beschikbaar zijn.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

Door de strenge gewichtsbeperkingen zijn de draagconstructie en bekledingen met minimaal gewicht ontworpen door gebruik van hoogwaardig staal en slimme profileringen. Het gewicht was een kritisch aspect net als de water- en luchtdichtheid, bovendien moet het platform grote vervormingen tijdens het transport kunnen opvangen. Alle wanden en deuren zijn geheel voorgecoat aangevoerd en met bouten bevestigd en de detaillering is aan de extreme offshore omstandigheden aangepast. Daar waar nodig is zwaar warmgewalst staal gebruikt en daar waar mogelijk licht koudgewalst staal. Alle wanden en deuren zijn geheel voorgecoat aangevoerd en met bouten bevestigd en de detaillering is aan de extreme offshore omstandigheden aangepast.

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

– Grote gewichtsbesparing door sandwichpanelen voor alle wanden.
– Aluminium bekleding van reaktorruimte voor EMC-bescherming.
– Voor het eerst toepassen van constructieve koudgewalste profielen voor offshore constructies.
– Brandwerendheid.
– Duurzaamheid: 30 jaar minimale levensduur.
– Certificering ten aanzien van on- en offshore-standards.

Bijzondere aspecten uitvoering

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk

Duurzaamheid

Materiaalgebruik (efficiëntie)

Energiegebruik en verbruik tijdens bouw en gebruik

Mate van overlast (bouwwerkzaamheden) voor mens en dier

Innovaties op product-, concept- en bouwniveau