Skip to main content
Saskia de Bie mouse

DC Growers United

Maasdijk (Honderdland)

Distributiecentrum c.q. Verpakkingscentrum voor vruchtgroentetelers van Growers United

Projectgegevens

Locatie Honderdland 899, 2676 LV Maasdijk, Maasdijk (Honderdland)
Opdracht Growers United te Maasdijk
Architectuur Bogaerds Architecten en Ingenieurs te Numansdorp
Constructief Ontwerp IMd Raadgevende Ingenieurs te Rotterdam
Uitvoering De Vries & Verburg te Stolwijk
Staalconstructie GS Staalwerken te Helmond

Algemene projectomschrijving

In 2021 is het nieuwe pand van vruchtgroentetelers Growers United opgeleverd. Het distributiecentrum c.q. verpakkingscentrum is gelegen aan de A20. Het ontwerp van de nieuwbouw wordt gekenmerkt door een heldere lijnvoering en twee duidelijke accenten aan de snelweg die met een twist zijn geplaatst.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

In het ontwerp van de constructie is het juiste materiaal op de juiste plek toegepast. Daarom is in de onderste laag vanwege de hoge belastingen gekozen voor een geprefabriceerde betonconstructie. De volledige bovenste laag is uitgevoerd in een staalconstructie met grote kolomvrije overspanningen. Een opvallend element in het ontwerp is het kantoor dat aan de A20 direct opvalt. Deze constructie is opgebouwd uit een staalconstructie met kanaalplaatvloeren om het gewicht voor het uitkragende deel zoveel mogelijk te beperken.

Om op het dak te kunnen parkeren, is aan de achterzijde van het pand een hellingbaan gemaakt bestaande uit een staalconstructie met kanaalplaatvloeren. Deze hellingbaan overbrugt circa 20 m.

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

Het ontwerp van de nieuwbouw wordt gekenmerkt door een heldere lijnvoering en twee duidelijke accenten aan de snelweg die met een twist zijn geplaatst. Het distributiecentrum is opgebouwd uit twee lagen. Op de onderste laag vindt opslag en inslag plaats en de bovenste verdieping is ingericht voor het verpakken van de producten. Op een deel van het dak wordt geparkeerd door de medewerkers van Growers United.

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

Het kantoor is met een eenvoudige vakwerkconstructie uitgevoerd waardoor het mogelijk was deze uitkragend uit te voeren zonder extra materiaal toe te voegen. Daarnaast is voor de brandveiligheid het kantoor los gehouden van de hal. Hiervoor zijn specifieke details opgezet. Door de juiste keuze van kolomposities en stabiliserende elementen is het gelukt de volledige staalconstructie voor brandwerendheid onbekleed uit te voeren.

Door het juiste materiaal te kiezen voor de belastingen die optreden, is een optimaal materiaal verbruik gerealiseerd en heeft geleid tot het gebruik van staal voor de volledige bovenste laag, kantoor en overige bijgebouwen.

Bijzondere aspecten uitvoering

Om de vervormingen tijdens de bouw van het kantoor goed te monitoren, is een uitgebreide studie verricht naar de vervormingen tijdens de verschillende fasen van de uitvoering van het uitkragende bouwdeel.

Daarnaast is veel aandacht besteed aan een zo eenvoudig mogelijke detaillering van de staalconstructie. Hiervoor heeft nauw overleg plaats gevonden tussen de staalbouwer en de ontwerpers.

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk

Het feit dat in het gebouw zowel opslag als verpakking boven elkaar is gesitueerd, is een bijzonder aspect. Daarnaast is het parkeren op het dak voor een DC niet een gebruikelijk, maar door op deze wijze het persoonlijke verkeer te scheiden van het vrachtverkeer is een veiligere situatie verkregen.