Skip to main content
De Zwarte Hond mouse

cultureelcentrum De Nieuwe Kolk

Assen

Voor het gebouw is een plein gemaakt met daarboven een verdiepinghoge luifel die maar liefst 18 m uitkraagt. Deze luifel markeert de entree naar het cultuurportaal.

Projectgegevens

Locatie Weiersstraat 1, Assen
Opdracht Gemeente Assen en Woningcorporatie Actium, Assen
Architectuur De Zwarte Hond i.s.m. Greiner van Goor Huijten, Groningen
Constructief Ontwerp Ingenieursbureau Wassenaar, Haren (Gn)
Uitvoering BAM Utiliteitsbouw, Groningen
Staalconstructie Voortman Staalbouw, Rijssen

Algemene projectomschrijving

Het gebouw biedt onderdak aan uiteenlopende functies: twee theaterzalen, vijf bioscoopzalen, een bibliotheek, horeca, kantoorruimte, 65 appartementen, een (tweelaagse) ondergrondse parkeergarage en nog vele andere voorzieningen.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

Voor ieder deel van het gebouw wordt het meest optimale constructiemateriaal gekozen. Ondergrondse constructies, appartementen en ruimten met hoge eisen aan de massa voor de geluidsisolatie zijn uitgevoerd in beton. Overige onderdelen zijn vanwege de complexiteit en/of de bouwsnelheid juist uitgevoerd in staal. In totaal is ongeveer 650 ton staal in het gebouw verwerkt.
De luifel is uitgevoerd met verdiepingshoge stalen vakwerken. De doorbuiging aan de punt bedraagt slechts ongeveer 150 mm. Een zorgvuldige detaillering, montage met voorspanning en zorgvuldige monitoring tijdens de bouw hebben dit mogelijk gemaakt. Rondom de grote zaal staat een dubbele staalconstructie met een tussenruimte van ongeveer 3 m. De vloeren zijn daar uitgevoerd als staalplaat-betonvloeren, de niet-dragende wanden zijn voor de geluidswering van kalkzandsteen.
De vormgeving van de twee grote balkons is het resultaat van een uitgebreide zichtlijnenstudie met een 3D-model. Het inpassen van de staalconstructie, zonder deze zichtlijnen te verstoren, was een hele puzzel. Er mochten geen stalen liggers onder het plafond uitkomen. De staalconstructie van de balkons is niet alleen gedimensioneerd op stijfheid, maar vooral ook op het beheersen van trillingen.
Boven het toneel bevindt zich de toneeltoren met een buitenafmeting van 17,5x31,5 m. Op 25 m hoogte bevindt zich hierin de rollenzolder, die plaats biedt aan zestig trekken. Vanwege de complexiteit en bouwsnelheid is de toren uitgevoerd in staal. In feite zweeft de toren boven het toneel dat een afmeting heeft van 20x50 m.

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

Bijzondere aspecten uitvoering

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk