Skip to main content
Jules van Iperen mouse

Cinecitta

Tilburg

Revitalisering rijksmonument art-house bioscoop cinecitta.

Projectgegevens

Locatie Willem2straat 29, Tilburg
Opdracht Fresh ideas beheer, Tilburg Paul Vermee & Nettie Verhagen
Architectuur DR+architecten, Tilburg – Peter van Hoogmoed
Constructief Ontwerp Advies-en ingenieursbureau van de Laar, Eindhoven
Uitvoering Raros Bouw, Rosmalen
Staalconstructie Verstappen van Amelsvoort

In 2014 heropende de arthouse bioscoop Cinecitta onder een nieuwe eigenaar zijn deuren na een omvangrijke restauratie en verbouwing. Ruim vijf jaar later wil en moet Cinecitta zijn aanbod aan zalen vergroten om meer en voor een langere periode films te kunnen tonen. De uitbreiding wordt ingegeven door de voorwaarden die filmindustrie en distributiebedrijven stellen aan het vertonen van hun films en tevens wil de opdrachtgever hierin ook onafhankelijker kunnen opereren.

Cinecitta had in de oude situatie, naast de drie bioscoopzalen, twee multifunctionele ruimtes die zowel overdag als ‘s avonds operationeel zijn. Hierdoor werd het noodzakelijk het horecagedeelte, zowel in productie als capaciteit aan te passen en uit te breiden. Naast de bestaande bar- en restaurantruimte ontstond er behoefte aan een informele ontmoetingsplek voor filmbezoekers. Deze ruimte moest ook geschikt zijn voor grotere bijeenkomsten als lezingen, presentaties en filmfestivals. Tegelijkertijd gaf het de mogelijkheid de interne logistiek te verbeteren met een ruimere entree en ticketbalie. De uitbreidingsmogelijkheden werden ingeperkt door enerzijds de grootte van het perceel in de binnenstad en anderzijds de status van de gebouwen als rijks- en gemeentelijk monument.

 

Ontwerp

De uitbreiding met twee nieuwe bioscoopzalen is ondergronds, daar waar na de vorige verbouwing de tuin gesitueerd was. Voor 2013 had Cinecitta 345 stoelen, na de verbouwing in 2014 264 en nu met dit ontwerp 338. De tuin met terras is overdekt met een hoge open ruimte. De functie blijft ontmoeten, eten en drinken, maar dan wel in een klimaatbeheerste omgeving. De ruimte, die refereert aan een serre of orangerie, is aan een zijde gemarkeerd door de bestaande gevels van de villa en grote zaal en aan de andere kant door het gemeentelijk monument Ruimte-X. De zuidgevel is gesloten uitgevoerd en voorzien van een verticale tuin. De serre aan de straatkant is zo open en transparant mogelijk gehouden met een glasvliesgevel, maar zeker ook door het construeren van de stalen kolommen en liggers. Klassieke thema’s als basement en kroonlijst, zoals die in de hele straat te herkennen zijn, komen in abstractie terug in de gevelopbouw.

 

Constructie en materiaalgebruik

Door de beperkte ruimte is de bouw zoveel mogelijk als Plug & Play uitgevoerd met als doel kortere bouwtijd en minder overlast voor de omgeving. Het materiaalgebruik is hoofdzakelijk beton, staal en glas. De twee zalen in de onderbouw zijn samengesteld door een prefab betonnen afzinkkelder, waarop de lichte staalconstructie van de bovenbouw staat. De glasgevel is samengesteld uit aluminium vliesgevels en de dichte delen met aluminium sandwichpanelen, allen met een hoge Rc-waarde. De gesloten delen van de binnenwand en het plafond in de serre zijn afgewerkt met een houten lamellenconstructie om een aangename akoestiek te waarborgen in een ruimte die voor 60% uit glazen wanden bestaat. •

Duurzaamheid

 

Materiaalgebruik (efficiëntie)

 

Energiegebruik en verbruik tijdens bouw en gebruik

 

Mate van overlast (bouwwerkzaamheden) voor mens en dier

 

Innovaties op product-, concept- en bouwniveau