Skip to main content
Jeroen Musch mouse

Bedrijfsverzamelgebouw De Fabriek Delfshaven

Rotterdam

Voor de herbestemming van Roeloffs textielstomerij tot bedrijfsverzamelgebouw is een staalconstructie toegevoegd voor stabiliteit en transparantie. De oude historische constructies en bouwstijlen zijn zichtbaar gemaakt.

Projectgegevens

Locatie Mathenesserdijk 410, 3026 GV Rotterdam, Rotterdam
Opdracht Stichting Havensteder, Rotterdam
Architectuur Mei architecten en stedenbouwers, Rotterdam
Constructief Ontwerp Pieters Bouwtechniek, Delft
Uitvoering BAM woningbouw, Rotterdam
Staalconstructie Viets, Harskamp

Algemene projectomschrijving

De karakteristieke 140 jaar oude fabriek aan de Mathenesserdijk is heropend. Na bijna 30 jaar leegstand en verpaupering en vele plannen voor sloop/nieuwbouw is het markante complex van Roeloffs textielstomerij en ververij grondig gerenoveerd en gevuld met nieuw ondernemerschap. Hiermee is een stuk historisch Delfshaven bewaard gebleven en opnieuw tot leven gewekt.
De Fabriek Delfshaven ligt tussen de Schie en de Mathenesserdijk. Het fabriekscomplex is in de loop der jaren gegroeid en is een verzameling aan verschillende bouwstijlen met een intern niveauverschil. Aan de Mathenesserdijk overheersen de dijkhuisjes, terwijl aan de zijde van Schie het de signatuur draagt van een fabriek.
De Fabriek in Delfshaven is een herontwikkeling van een oude fabriek die langzaam in de tijd is gegroeid tot een fabriekscomplex midden in de stad Rotterdam.
Er is geen blauwdruk gemaakt voor een af gebouw, maar een strategie die zich richt op drie aspecten: collectieve binnenruimte, constructieve verknoping en omgang met regels. De Fabriek bestaat uit een reeks heterogene bouwdelen en kent een wirwar aan bouwstijlen en constructies. In de aanpak zijn deze historische elementen geconsolideerd en versterkt. Vervolgens zijn ze ingepast in het plan voor de verbouwing tot een serie kleinschalige en flexibele bedrijfsruimtes. Gebruikers zijn creatieve ondernemers bij wie samenwerking hoog in het vaandel staat.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

Het samenraapsel van vervallen constructies uit de verschillende bouwperioden is tot één geheel gesmeed door op de plaats van het ingestorte middendeel van het complex een licht atrium te realiseren met zichtbare staalconstructies. Alle constructieve delen van het complex zijn aan een zware stalen juk geklonken waardoor een solide constructieve eenheid is ontstaan. Alle verkeer door het gebouw voert ook via de staalconstructie omdat alle trappen door het gebouw erin zijn bevestigd .

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

Het atrium fungeert als het dynamische hart van het vier lagen hoge fabrieksgedeelte met bedrijfsruimten. Het atrium is een verkeersruimte en ontmoetingsruimte met collectieve voorzieningen als lunchplekken, vergadereilanden en schommels. Daglicht dringt diep binnen door via het nieuwe glazen dak. Via de glazen puien tussen de bedrijfsruimten en het atrium is zicht op de activiteiten van de ondernemers waardoor ontmoetingen worden gestimuleerd.

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

Het draagvermogen van de constructies was voldoende voor de nieuwe functie als bedrijfsverzamelgebouw. Wat een probleem vormde was de stabiliteit van het geheel. De oude constructies waren door de vele verbouwingen met elkaar verknoopt geraakt. Er waren voldoende stabiliteitswanden aanwezig, maar deze wanden moesten juist gesloopt worden om een transparante karakter te geven. Om te beginnen zijn de constructies van de verschillende delen van het complex doorgekoppeld. Vervolgens zijn de stabiliteitsvoorzieningen niet verstopt in nieuwe wanden, maar maken zij een integraal onderdeel uit van de atriumconstructies. De schoren zijn geplaatst tussen de stalen kolommen en liggers van het atrium. Deze constructies zijn deels oud (aan de zijde van de Schie), en deels nieuw. Voor de plaatsing van de schoren zijn varianten bekeken om een stabiele, maar niet hinderlijke oplossing te vinden. De schoren voor de stabiliteit zijn bewust niet mooier gemaakt dan ze zijn, maar met gewone profielen en zichtbare bevestigingen uitgevoerd. Dat versterkt het industriële karakter van het pand.

Bijzondere aspecten uitvoering

Tijdens de sloop doken vaak onverwachte zaken en verrassingen op doordat vele gebouwdelen in verschillende tijden aan elkaar zijn gebouwd – of later verbouwd (ook door het ontbreken van de oorspronkelijke tekeningen). Hierdoor zijn ter plekke veel ontwerpbeslissingen genomen.

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk

De bedrijfsunits zijn gegroepeerd rondom een atrium en hebben karakteristieke gevelopeningen die rondom behouden zijn gebleven. De toevoegingen, zoals de staalconstructie in het atrium, zijn minimalistisch en bezitten een uniform kleurenpalet voor het behoud van de ruimtelijke kwaliteit. Bronskleurige gevels, die passen in het straatbeeld kenmerken de nieuwe toevoeging. Door minimale ingreep is de historie van de verschillende tijden en bouwstijlen zichtbaar geworden.