Skip to main content
Heembouw mouse

Bedrijfsgebouw groothandel Hanos

Delft

De nieuwe vestiging van Hanos in Delft omvat een zelfbedieningsmagazijn, bulkmagazijn, emballage, expeditie, vrieshal, parkeerdek en een kantoor. Naast het gebouw zijn tevens een hellingbaan, laaddocks en een ruimte voor een sprinklertank gepositioneerd. Voor de entree staat een parkeerdek. De vriescel en emballage zijn zelfstandige constructies, behoudens de fundering.

Projectgegevens

Locatie Kleveringweg 57, Delft
Opdracht Hanos, Delft
Architectuur Habeon Architecten, Roelofarendsveen
Constructief Ontwerp Ingenieursbureau Bartels, Utrecht
Uitvoering Heembouw, Roelofarendsveen
Staalconstructie GS Staalwerken, Bladel

Algemene projectomschrijving

Voor Hanos is een bedrijfsgebouw/winkel gerealiseerd met een totaal vloeroppervlak van ca. 32.000 m².
Het grootste deel van het gebouw wordt ingenomen door de winkelruimte van ca. 135x135 m. Deze ruimte is ca. 9 m hoog en voorzien van ca. 9.000 m² verdiepingvloer op een hoogte van 5 m boven peil. De verdiepingsvloer wordt ontsloten door twee tapis roulant en verschillende trappenhuizen. Op de verdiepingvloer is zowel winkel- als kantoorruimte ingericht. Tevens is er een bedrijfskantine met dakterras gerealiseerd. Achter deze winkelruimte is een gekoelde expeditie geprojecteerd. De expeditie is 5 m hoog en voorzien van 19 dock’s. Ieder dock is voorzien van een sluisconstructie in verband met de gekoelde expeditieruimte. In het terrein is een laad- en loskuil gemaakt om met vrachtwagens op de juiste hoogte aan te kunnen docken. Vanuit de winkelruimte kan ook het vrieshuis worden bereikt. Deze meet 30x40 m en is ook 9 m hoog. Naast het vrieshuis is een ruimte van 25x40 m aanwezig voor emballage en de pompkamer voor de sprinklerinstallatie. De sprinklertank heeft een diameter van 10 m en is 8 m hoog. De tank staat buiten, maar voor de eenheid van het gebouw is een gevelband om de tank aangebracht. Aan de voorzijde van het gebouw is een parkeerdek gerealiseerd, ruim 5 m boven het maaiveld en meet 135x40 m.

Bijzonder in dit project is de zeer korte voorbereidingstijd en de korte uitvoeringsperiode. Vanaf de ontwikkelingsfase is in nauwe samenwerking met turn-key aannemer Heembouw en architectenbureau Habeon het ontwerp van het project tot stand gekomen. Vanaf januari 2015 zijn in een hoog tempo het werk gereed gemaakt voor uitvoering. Alle hoofdberekeningen voor de staal- en betonconstructies zijn in een zeer korte tijd gemaakt, omdat ook de toeleverende bedrijven deze nodig hebben voor de verdere detailengineering. Van de staalconstructies heeft Bartels het 3D-model gemaakt, welke door de staalleverancier is overgenomen voor het maken van de productietekeningen en detaillering van de verbindingen.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

Hal/winkel (1)
De hal is volledig uitgevoerd met een staalconstructie. Er is een sprinklerinstallatie in de hal en om deze reden is er een (geperforeerde) stalen dakplaat toegepast. De stabiliteitsvoorzieningen zijn alleen in het dak en de gevels aanwezig. De verdiepingvloeren zijn uitgevoerd met kanaalplaten, die een overspanning hebben van 16,2 m. Door de wens om zo veel mogelijk vrije hoogte onder de vloer te creëren is staalconstructie in de vloer geïntegreerd. De staalconstructie overspant 10,8 m.

Gekoelde expeditie (2)
Het dak is uitgevoerd in een stalen constructie met daar overheen pir-sandwichplaten. Door de sneeuwbelasting (ophoping bij gevel) zijn er extra liggers toegepast om de gewenste dakplaat te kunnen toepassen. De expeditieruimte heeft een deel waar een verdiepingvloer aanwezig is.
Boven de laaddocks is over een deel van 40 m2 een dakterras ontworpen. Deze is opgebouwd uit een stalen frame met een houten balklaag. De belastingen worden door het dakpakket naar de onderliggende constructie afgedragen.

In afwijking van het uitgangspunt dat alle onderdelen onafhankelijk van elkaar zijn gestabiliseerd, is er in dit geval een koppeling tussen de expeditie en de hal gemaakt. In de gevels en daken worden windverbanden toegepast die de stabiliteit van het gebouw waarborgen.

Vrieshuis (3)
Het vrieshuis is een losstaand onderdeel naast de hal, expeditie en emballage. De staalconstructie wordt ontkoppeld om rondom het vrieshuis een gesloten thermische schil te maken tussen de koelcel en de overige bouwdelen. Bij het vrieshuis is een dubbele begane-grondvloer aangebracht om de thermische schil rondom te sluiten. De koelcel is volledig afgekruist voor stabiliteit.

Emballage en pompkamer (4)
Het dak is uitgevoerd met staalconstructie en stalen dakplaten. De dakplaten dienen als kipsteunen voor de liggers en zijn verspringend aangebracht. De stabiliteit wordt verzorgd door de windverbanden in de gevel en het dak.

Parkeerdek (5)
Het dak is uitgevoerd met een stalen constructie en kanaalplaatvloeren met een constructieve druklaag van 80 mm. De constructieve druklaag heeft als functie de vloer als schijf te laten werken. De staalconstructie heeft een overspanning van 7,5 m en de kanaalplaatvloer heeft een maximale overspanning van 16,2 m. Het dek heeft een gelijkmatig verdeelde veranderlijke vloerbelasting die hoort bij een parkeerdek die geschikt is voor personenauto’s. Incidenteel kan er een zwaardere auto op het dek aanwezig zijn, om deze reden is de ontwerpbelasting van de hellingbaan verhoogd.

Rondom het dek is een afrijdbeveiliging aangebracht en de kolommen onder het dek worden berekend op een aanrijdbelasting van een voertuig. Gezien de grote afmeting van het dek is er in het midden van het dek een dilatatie aangebracht. Deze dilatatie heeft als functie de thermische werking van het dek te verkleinen.

In de detailleringen is er rekening mee gehouden dat het dek ten gevolge van wind of thermische uitzetting 50mm1 kan vervormen. Boven de entree is een lichtstraat aanwezig. De lichtstraat is een zelfdragende lichtstraat. De ingeklemde kolommen staan op vierpaalspoeren. De auto’s zullen geparkeerd worden een geasfalteerd terrein. De stabiliteit wordt gewaarborgd door de kolommen in beide richtingen in de fundering en de verdiepingsvloer in te klemmen.

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

Geen windbokken in het gebouw.
Vanuit de opdrachtgever is de nadrukkelijke wens uitgesproken om in de hal geen windbokken in de winkel toe te passen. Gezien de grootte van het gebouw (135x135 m) en de grootte van de krachten zijn er in de gevel een groot aantal windverbanden noodzakelijk, om trekkrachten op de fundering te minimaliseren en om ervoor te zorgen dat de vervormingen van de hal beperkt blijven. De verdiepingvloer heeft ook enkel stabiliteitsvoorzieningen in de gevels. Door de grote overspanningen is er om vervormingen in het dak te reduceren uitgegaan van zwaardere profielen.

Vrieshal
Om de vrieshal thermisch te ontkoppelen van de fundatie, worden de kolommen op hardhouten klossen gesteld. Hierdoor kan de isolatielijn rondom volledig doorlopen en is er geen verlies aan koude (zie toegevoegd detail). Er dienen hierdoor flinke ankers toegepast te worden.

Stabiliteit dek
De klant heeft de specifieke wens om de constructie van het parkeerdek zonder stabiliteitsverbanden uit te voeren. Er is ervoor gekozen om in alle richtingen de kolommen in te klemmen in de vierpaalspoeren. Deze keuze vroeg veel aandacht aan de verbindingen tussen de beton- en staalconstructie. Ter verduidelijking is het principe detail toegevoegd.

Bijzondere aspecten uitvoering

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk