Skip to main content
mouse

Audacia suspension frame

Algemene projectomschrijving

Voor de exploratie van twee gasvelden bij de Shetlandeilanden moeten enkele grote constructies van 36x20x6 m met een gewicht van 275 ton op de zeebodem worden geïnstalleerd. De bestaande hijsfaciliteit van het offshore installatieschip Audacia was onvoldoende dergelijke grote en zware constructie te installeren. Daarom is besloten tot de bouw van een zogenaamd ‘suspension frame’. Dit frame voert een tandem liftoperatie uit in combinatie met het bestaande A-frame op het schip.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

Het suspension frame wordt tussen het A-frame geplaatst en steunt af op een bestaande fundatie op het schip. De op het schip aanwezige ‘abandonment and recovery (A&R)’ kabel wordt hierbij als hijskabel gebruikt, dubbel ingeschoren in een schijvenblok en aan het frame verbonden. Hiermee wordt de reikwijdte vergroot tot 32 m vanaf de as van het schip met een veilige werklading van 700 ton in golven met een hoogte van 2,5 m. Het 34 m lange suspension frame kan operationeel worden ingezet op open zee en bestaat uit gewalste buizen in S355, diagonalen in S420 en staalplaten in EH36. Het frame is getest en gecertificeerd door Lloyd’s Register.
Een technische vernieuwing van het suspension frame is dat het een tijdelijke, aanvulling is op de capaciteit van het A-frame. Het suspension frame kan – wanneer nodig – in drie delen uit het ruim worden gehaald. De montage, installatie en het operationeel gebruik kan zelfstandig op het schip worden uitgevoerd. Verder moest bij het ontwerp rekening worden gehouden met het afhangen van het suspension frame aan het schip, het ontwerp van het bijbehorende schijvenblok en de impact van de scheepsbewegingen op het opstaande suspension frame. Daarbij lag de nadruk op de operationele inzetbaarheid en zo min mogelijk aanpassingen aan het schip.

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

Bijzondere aspecten uitvoering

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk