Skip to main content
Biopartner 5, Oegstgeest (PTSA, © René de Wit). mouse

Reglement

inschrijvingsvoorwaarden en jureringscriteria

1. CATEGORIEËN

(a)  De Nationale Staalprijs 2024 wordt uitgeschreven in vijf categorieën:
A • Utiliteitsbouw;
B • Industriebouw;
C • Woningbouw;
D • Infrastructuur;
E • Karakteristieke stalen bouwdelen.

(b)  Een ingezonden project kan slechts in één categorie deelnemen.

(c)  De inzender geeft aan in welke categorie het ingezonden project deelneemt. De jury is bevoegd het project in een andere categorie in te delen, wanneer de aard van het project daartoe aanleiding geeft; de inzender ontvangt hiervan bericht.

In elke categorie kan de jury een of meerdere inzendingen nomineren en uit de nominaties een of meerdere winnaars kiezen. Daarnaast kan de jury (los van de indeling in categorieën) aan een van de deelnemende projecten de Nationale Hergebruiksprijs Staal 2024 toekennen.

2. DEELNAME

(a)  Deelname staat open voor geheel of gedeeltelijk in staal uitgevoerde projecten in Nederland of in het buitenland. Bij een buitenlands project zijn tenminste twee Nederlandse projectpartners betrokken (opdrachtgever, architect, constructeur, hoofdaannemer en/of staalconstructiebedrijf).

(b)  Het project is niet eerder ingezonden voor deelname aan een Nationale Staalprijs.

(c)  Deelnemende projecten zijn in 2023 of in 2022 opgeleverd of in gebruik genomen.

(d)  De coördinator van een ingezonden project is verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens en informeert de andere betrokken partijen over deelname aan de Nationale Staalprijs 2024.

3. INSCHRIJVING

(a)  Inschrijving geschiedt door het digitaal aanmelden en uploaden van het onder 3b gevraagde materiaal via www.nationalestaalprijs.nl. De inschrijving sluit in mei 2024.

(b)  Van elk deelnemend project moet het volgende materiaal digitaal worden ingestuurd:
Tekst. Beknopte omschrijving van het totale project en van het gebruik van staal.
Tekeningen. Minimaal één (overzichts)tekening met plattegronden en doorsneden en minimaal twee verschillende detailtekeningen van de staalconstructie, geschikt voor publicatie in het vakblad Bouwen met Staal of in andere media.
Afbeeldingen. Minimaal vier verschillende foto's van het project, geschikt voor publicatie.

(c)  Bouwen met Staal kan de inschrijving weigeren wanneer de inschrijving of het ingestuurde materiaal niet aan de gestelde eisen voldoen. De coördinator van het ingezonden project ontvangt hiervan bericht.

(d)  Het ingestuurde materiaal wordt eigendom van Bouwen met Staal. Bij gebruik van foto's voor publiciteit over de Nationale Staalprijs vermeldt Bouwen met Staal de rechthebbende(n), zoals door de inzender aangegeven.

4. BEOORDELING

(a)  De Nationale Staalprijs 2024 is een prijs voor het totale project (of bouwdeel), waarbij de jury het deelnemende project beoordeelt op:
concept: ontwerpuitgangspunten, creativiteit en inventiviteit;
context: inpassing van de staalconstructie in de omgeving en de relatie met andere bouwdelen;
methode: materiaalgebruik, productiemethode in ontwerp, uitvoering & detaillering, en proces(gang);
prestatie: belasting voor het milieu, duurzaamheidsmaatregelen, beperking van het onderhoud en mogelijkheden van hergebruik/recycling.

(b)  De jury kan in elk van de vijf categorieën projecten nomineren. Uit de genomineerde projecten kan de jury in elke categorie aan een of meer projecten een Nationale Staalprijs 2024 toekennen. Daarnaast kan de jury, buiten de categorie-indeling om, een van de ingezonden projecten waarderen met de Nationale Hergebruiksprijs Staal 2024. De Nationale Hergebruiksprijs Staal is de opvolger van de Nationale Duurzaamheidsprijs Staal.

(c) De Nationale Hergebruiksprijs Staal 2024 vormt de speciale, categorie-overstijgende waardering van de jury voor projecten waarin de mogelijkheden van (toekomstig) hergebruik van bestaande staalconstructies en -constructiedelen optimaal en voorbeeldig zijn benut. Voor de prijs komen bijvoorbeeld projecten in aanmerking waarin eerder gebruikte stalen (hoofd)draagconstructies, gevels, wanden en daken óf onderdelen daarvan opnieuw zijn ingezet óf projecten waarin nieuwe constructies en constructiedelen aantoonbaar demontabel zijn ontworpen en uitgevoerd voor hergebruik in toekomstige projecten.

De prijs is uitsluitend bestemd voor projecten die aan de Nationale Staalprijs 2024 deelnemen.

Beoordelingscriteria: • wijze van oogsten (demonteren, transporteren opslag) van ‘tweedehands’ elementen • beoordeling, inspectie, keuring op herbruikbaarheid • losmaakbaarheid in ontwerp, detaillering en uitvoering (t.b.v. toekomstig hergebruik) • kwaliteit en levensbestendigheid eindresultaat • vastlegging / documentatie (o.m. Materialenpaspoort) • voorbeeldwerking

(d)  De genomineerde projecten voor de Nationale Staalprijs 2024 worden uiterlijk in augustus 2024 bekend gemaakt. De coördinatoren en de contactpersonen van deze projecten, zoals aangegeven bij de inschrijving, ontvangen hiervan bericht.

(e)  De uitslag van de jury is bindend; hierover wordt niet gecorrespondeerd.

5. PRIJZEN

Van de winnende projecten Nationale Staalprijs 2024 en Nationale Hergebruiksprijs Staal 2024 ontvangen architect, constructeur en staalbouwer een trofee en een oorkonde. Per winnend project zijn er drie trofees beschikbaar. Bij meerdere partijen per discipline besluit de inzender tot een verdeling.

6. UITSLAG

De uitslag van de jury wordt bekend gemaakt tijdens de Staalbouwdag, 15 oktober 2024 in het AFAS Theater in Leusden. Partners in de genomineerde projecten ontvangen een uitnodiging om de prijsuitreiking bij te wonen.

7. PUBLICITEIT

(a)  Bouwen met Staal maakt de genomineerde en winnende projecten bekend aan publieks- en vakmedia.
(b)  Tijdens de Staalbouwdag 2024 wordt, voorafgaand aan de prijsuitreiking in de theaterzaal, een videocollage van ingezonden projecten vertoond. Deze presentatie wordt samengesteld uit het ingezonden beeldmateriaal.
(c)  Alle deelnemende projecten worden gepresenteerd op de website www.nationalestaalprijs.nl.
(d)  Alle inzendingen, nominaties en winnaars worden gedocumenteerd in een speciale cataloguseditie van het vakblad Bouwen met Staal (oktober 2024). De editie wordt niet alleen naar de abonnees gestuurd, ook alle bezoekers van de Staalbouwdag 2024 ontvangen een exemplaar.