Skip to main content
mouse

Vrijstaande woning Ridderkerk

Ridderkerk

Projectgegevens

Locatie Oostmolendijk 40, Ridderkerk
Architectuur Kort Geytenbeek Architecten - Zierikzee
Constructief Ontwerp CFP Engineering BV - Ridderkerk

Algemene projectomschrijving

Het project betreft een vrijstaande woning te Ridderkerk . Het was de wens van de opdrachtgever om de woning in eigen beheer te bouwen als prefab staalframewoning. CFP Engineering is de uitdaging aangegaan hiervan een ‘digital twin’ te modelleren en de volledige bouwbegeleiding op zich te nemen.

De woning is uitgevoerd als prefab staalframewoning. Bij deze fabricagemethode wordt de gipsvezelbeplating en/of OSB-beplating op de koudgevormde profielen bevestigd d.m.v. ballistische nagels of zelfborende schroeven. Eventuele isolatie in het frame of op het frame, tengels, panlatten enz. worden per element aangebracht. Door het gedetailleerde model en door tijdens het ontwerpen na te denken over optimaal gebruik van materialen was het mogelijk met een absoluut minimum aan afval deze woning te realiseren. Alle materialen zijn besteld op basis van de gegevens uit het 3D model, van de benodigde platen tot de specifieke koppelingen van de WTW.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

De volledige woning is uitgevoerd in staalframe. Bij deze bouwmethode worden frames opgebouwd uit C-profielen met een dikte van 1,5 of 2,0 mm. Door efficiënt gebruik van het staal was het mogelijk elementen tot wel 11 meter lengte te realiseren. Op twee posities in de woning zijn warmgewalste liggers tussen twee vloervelden opgenomen in verband met de vereiste grote overspanning van een ruimte. Met ca. 15.000 kg staalframe profielen en hulpstaal in de vorm van zetwerk is het aandeel staal ca. 2,5% van de totale permanente belasting (woning incl. betonnen kelder, cementdekvloeren, keramische pannen en metselwerk).

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

Het grote voordeel van het staalframebouwconcept is het realiseren van ‘holle wanden en vloeren’. Hierdoor is al het leidingwerk te integreren in de elementen. Door toepassing van het staalframebouwconcept is het mogelijk om een industriële bouwmethode toe te passen die ongevoelig is voor krimp en kruip van het constructiemateriaal. Tevens is het met het staalframebouwconcept mogelijk om grote vloeroverspanningen te realiseren.

Door toepassing van isolatie in de elementen en aan buitenzijde van de elementen, zijn zeer hoge Rc-waarden gerealiseerd. In samenwerking met een specialist op het gebied van luchtdichting, zijn specifieke details m.b.t. luchtdichtbouwen i.c.m. staalframebouw gerealiseerd.

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

Kenmerkend voor het staalframebouwconcept is de hoge maatvastheid van de elementen. Bij de aansluiting aan het minder maatvaste betonwerk, is een innovatief stelregelsysteem toegepast. Dit stelregelsysteem is 3D stelbaar en is voor plaatsing van het staalframecasco uitgezet met en Total Station. Door toepassing van dit systeem was het mogelijk het casco in hoog tempo te monteren. Maatvoering tijdens montage was hierdoor niet nodig.

Door toepassing van een geoptimaliseerd stukje zetwerk aan de vloerelementen was het bij dit project mogelijk om op eenvoudig wijze de muurplaten voor het staalframe-sporenkapsysteem toe te passen.

Ook bij deze woning is grotendeels gebruik gemaakt van de ‘ballon method’. Het grote voordeel van deze methode is dat de krachten vanuit stabiliteitswanden, schijfwerking van vloeren en horizontale belastingen op gevels zo zuiver mogelijk doorgeleid kunnen worden. Tevens wordt door deze wijze van bouwen altijd een staal op staal verbinding gerealiseerd waarbij capaciteit per verbindingsmiddel minimaal acht maal zo hoog zijn als voor verbindingsmiddelen in een houtachtig (plaat) materiaal.

Bijzondere aspecten uitvoering

De volledige woning is gemodelleerd in Tekla. Vanuit het Tekla model zijn alle productiebestanden gegenereerd. De producent van de staalframeprofielen heeft alles gebundeld aangeleverd per element. De assemblage van de elementen is gedaan op een assemblagetafel. Door in Tekla vooraf reeds een montagevolgorde vast te stellen, konden de elementen op volgorde van vrachtwagenindeling worden opgeslagen. De montage van de woning, wat is zeven dagen gerealiseerd is met een montageploeg van gemiddeld drie personen, kon direct vanaf vrachtwagen gedaan worden. De hoeveelheid handlings per elementen werden daardoor tot een minimum beperkt.

Bij de montage van de woning werd bewezen hoe belangrijk het is om een maatvast stelregelsysteem te hebben. Bij montage was nameten niet nodig. Monteren, waterpasstellen, borgen en schoren waren de enige handelingen die noodzakelijk waren tijdens plaatsen. Door in de modelleringsfase veel aandacht te besteden aan het leidingwerk, werd het gemak ervaren tijdens montage. Leidingen die van elementen naar element moesten worden doorgekoppeld (zoals riolering en WTW) konden eenvoudig worden gekoppeld d.m.v. koppelmoffen.