Skip to main content
mouse

Uitbreiding Park Hoog Oostduin

Den Haag

Park Hoog Oostduin is een grootschalig wooncomplex in een voormalig Shell-kantoor. De hoogbouw kreeg een bijzondere uitbreiding in staal die het mogelijk maakte woningen op te nemen zonder radicaal op de bestaande bouw in te grijpen.

Projectgegevens

Locatie Oostduinlaan 75, Den Haag, Den Haag
Architectuur architectenbureau cepezed, Delft
Constructief Ontwerp IMd, Rotterdam
Uitvoering Züblin Nederland, Breda
Staalconstructie Bentstaal, Ijsselstein

Algemene projectomschrijving

Park Hoog Oostduin is een complex met ruim 200 appartementen van verschillende typen en grootten in het hogere segment. Deze zijn gerealiseerd in het voormalige Shell-kantoor aan de Oostduinlaan in Den Haag, oorspronkelijk ontworpen door H.E. Oud, zoon van J.J.P. Oud.

Het complex uit 1968 ligt op de rand van het landgoed Oostduin-Arendsdorp en bestond uit een fors bemeten hoogbouwvolume met direct haaks daarop een lager bouwblok. Het lagere bouwblok is afgebroken en op de bestaande fundering vervangen door een nieuw, dat minder langgerekt is dan het bestaande. Zo staat het op enige afstand van de hoogbouw, waardoor nu ruimte tussen de twee volumes is ontstaan en het complex meer is betrokken op het naastgelegen park en landgoed.

Voor de hoogbouw is maximaal gebruik gemaakt van de bestaande eigenschappen van het gebouw, zoals de fijnmazige constructiestructuur. Zo volledig mogelijk hergebruik van de bestaande hoedanigheden heeft gemaakt dat met een minimum aan ingrepen efficiënt en doelmatig een maximum aan mogelijkheden is gerealiseerd, terwijl de karakteristieke aard van het complex gerespecteerd is gebleven. Aan de achter/zeekant zijn de voormalige gangen in de kern bij de woningen getrokken en zijn binnen de contouren van de bestaande bouw loggia’s als buitenruimte opgenomen. Aan de stads- en entreekant bleef de gang bestaan voor ontsluiting van de woningen aan beide kanten van de kernstrook. Hier heeft het volume daarom een horizontaal gelede, drie meter diepe uitbreiding gekregen die balkons en vergrotingen van de achtergelegen woonkamers bevat. Onderbrekingen in deze aanbouw vormen samen twee grootschalige verdiepingen van het gevelvlak, die bijdragen aan een intrigerend aanzicht. De aanbouw bestaat uit een groot stalen ‘rek’ met staalplaatbetonvloeren. Zonder dit rek was gebruik van de bestaande situatie voor woningen niet mogelijk geweest dan door sterk op de bestaande structuur in te grijpen.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

De uitbreiding is opgetrokken uit slanke, lichte en geprefabriceerde staaldelen. Dit is gunstig voor de bouwbaarheid en de constructieve eisen, maar ook voor de lichtinval in de woningen, die zo niet wordt geblokkeerd door een stevig bemeten constructie. De lichte constructie beperkt sterk de gewichtsbelasting op de kelderbak. Ook vanwege het bouwgemak en de gewichtsbeperking zijn voor de uitbreiding staalplaatbetonvloeren toegepast.

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

Het streven was een evenwichtig ensemble voor hoogwaardig wonen in het park, met veel licht, lucht en uitzicht. Maximaal is ingezet op het behoud van de kwaliteiten van het bestaande gebouwencomplex; uit oogpunt van respect voor het bestaande en de geschiedenis, maar ook uit overwegingen van efficiëntie en duurzaamheid. Daarvoor waren juist ook een aantal radicale, heldere ingrepen nodig, zoals aan de voorzijde het grote stalen ‘rek’ met buitenruimten en vergrotingen van de achtergelegen wooneenheden. Mede vanwege de markt heeft het gebouw heeft een grote woningdiversiteit, vrijwel geen verdieping is gelijk in layout. Bovendien heeft het overal een chique woonuitstraling; door de gekozen materialen en de geleding van de gevels is een grootschalig en indrukwekkend, maar toch terughoudend woongebouw ontstaan. Het ‘rek’ heeft daarbij markante, zacht afgeronde hoeken. Belangrijk uitgangspunt was ook dat de uitbreiding met een lichtgewicht constructie kon worden uitgevoerd, zodat de fundering geen versteviging behoefde. Om de uitbreiding zo licht mogelijk te houden, waren staal voor het rek en staalplaatbetonvloeren voor de vloeren daarin de aangewezen materialen.

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

Voor de lichtgewicht uitbreiding is geen kostbare versteviging van de constructie nodig geweest; het ‘rek’ steunt af op het bestaande gebouw en op de bestaande voormalige atoomkelder eronder. De kolommen van het rek steken door de bestaande entreeluifel die is behouden en dragen de luifel nu ook. De uitbreiding zonder aanpassingen aan de fundering was ook één van de belangrijkste uitgangspunten van de ingreep. Bovendien kon het rek eenvoudig en zonder stempelen worden gerealiseerd.

Bijzondere aspecten uitvoering

Vanwege de ranke staalconstructie en de staalplaatbetonvloeren is het rek relatief lichtgewicht, maar met de aanzienlijke hoogte is het alsnog van enorme afmetingen. De uitvoering kon soepel zijn door de toepassing van prefab elementen, waarbij de verschillende onderdelen steeds ‘just in time’ aangeleverd konden worden op de bouwplaats en ter plekke droog geassembleerd konden worden. Bij de opbouw was ook geen stempeling benodigd; iedere verdieping was direct stabiel genoeg van zichzelf.

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk

Het stalen rek vervult uiteenlopende functies tegelijk. Het voegt buitenruimten toe aan de woningen, voegt in de vorm van serres extra ruimte toe aan de achterliggende woningen, maakt dat geen radicale ingrepen in de bestaande structuur hebben hoeven plaatsvinden en draagt belangrijk bij aan de geleding en beleving van het wooncomplex.