Skip to main content
mouse

Tijdelijke beweegbare verkeersbrug N246

Westknollendam

Voor de bouw van de nieuwe Amaliabrug en de sloop van de bestaande Beatrixbrug te Westknollendam is er gekozen om een tijdelijke beweegbare verkeersbrug in te zetten. Janson Bridging heeft met Dura Vermeer een oplossing gecreëerd die ervoor zorgt dat de doorstroming van zowel weg- als vaarwegverkeer ongehinderd doorstroom heeft. Het bijzondere aan deze oplossing is, dat er gekozen is voor een modulair, en volledig herbruikbaar systeem, wat hierdoor breed inzetbaar is voor volgende projecten.

Projectgegevens

Locatie N246 t.h.v. Tapsloot, Westknollendam
Opdracht Provincie Noord-Holland, Haarlem
Architectuur n.v.t.
Constructief Ontwerp Janson Bridging, Hank
Uitvoering Dura Vermeer Landelijke Projecten, Hoofddorp
Staalconstructie Janson Bridging, Hank

Documenten

Algemene projectomschrijving

Voor de vervanging van de Beatrixbrug in de N246 ter hoogte van Westknollendam, is er  9 maanden gebruik gemaakt van een tijdelijke beweegbare verkeersbrug. 
Door een intensieve samenwerking tussen Janson Bridging, Dura Vermeer, SPIE en andere partners is er een systeem ontworpen wat volledig herbruikbaar is en opnieuw ingezet kan worden in toekomstige projecten. Door het modulaire karakter van de brug is het mogelijk om de brugoplossing in diverse afmetingen te realiseren. Door het toepassen van deze unieke oplossing is de  ongehinderde doorstroming van zowel het weg- als scheepvaartverkeer gewaarborgd gedurende de renovatiewerkzaamheden aan de bestaande brug.
 

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

Tijdens het ontwerp van de tijdelijke brugvoorziening is er rekening gehouden met alle normeringen waaraan dit unieke ontwerp moet voldoen. Dit maakt deze brugoplossing multifunctioneel. Voor de realisatie hiervan zijn er verschillende soorten en kwaliteit staal toegepast. De onderdelen zijn op verschillende wijze gefabriceerd zodat zij grotendeels voldoen aan het IFD-principe (Industrieel, Flexibel, Demontabel). De gehele tijdelijke brugconstructie is opgebouwd uit losse componenten, samengesteld op locatie en is daardoor volledig demontabel en hierdoor circulair. Het rijdek van het val is opgebouwd uit secties van een beproeft gestandaardiseerd plaatliggerbrug systeem van Janson Bridging. Het concept biedt de opdrachtgever de mogelijkheden om te kiezen voor alleen een rijdek voor zwaar wegverkeer, maar ook om deze aan weerszijden uit te breiden met een fiets- voetpad.

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

Als gevolg van het toegepaste ongebalanceerde modulaire karakter van de brug met een instelbaar hydraulisch systeem, is de klapbrug zo efficiënt, modulair en voordelig als mogelijk.
Daarnaast heeft dit toegepaste systeem voordelen bij de uitlijning van verschillende componenten in de uitvoeringsfase.  De brug is met grotendeels dezelfde onderdelen samen te stellen in een andere formaten. De val heeft een maximale lengte van 20 meter en kan worden gereduceerd naar minimaal 12 meter in stappen van 2 meter. De breedte van het rijdek  is ontworpen op maximaal 7,5 meter en is aanpasbaar naar minimaal 3,5 meter. De fiets- voetpaden zijn in verschillende breedten van 2, 2,5 of 3 meter aan te brengen.
 

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

Door het modulaire karakter van de brug, is het niet mogelijk om het rijdek uit één stuk te maken. Dit heeft gezorgd voor een uitdaging op het gebied van vermoeiing. In het ontwerp zijn verschillende onderdelen lichter ontworpen dan normaal gebruikelijk is. Juist met het doel om bepaalde spanningspieken te verminderen met name rondom de trogdetails om zo aan de vermoeiingseisen te kunnen voldoen. Daarnaast is het mogelijk om losse rijdek elementen uit de brugconfiguratie te vervangen middels de losneembare verbindingen, zonder andere onderdelen te moeten demonteren en/of de brug uit elkaar te halen. Het bijkomend voordeel hiervan is dat de constructie relatief licht is waardoor deze met weinig vermogen te bedienen is. Omdat er gebruik is gemaakt van een grote accumulator (energie-opslag voor hydrauliek) kan de brug snel worden geopend of gesloten.
 

Bijzondere aspecten uitvoering

Het ontwerp is zodanig bedacht dat de hele brug eenvoudig, in kleine stukken met standaard materiaal, getransporteerd kan worden over de weg of water. Het samenstellen en plaatsen van de brug is in slechts enkele weken volledig uit te voeren. Hiervoor is geen bijzonder materieel of bouwmethode noodzakelijk. De stremming voor het scheepvaartverkeer is hierdoor bij montage gereduceerd tot 2 dagen en bij demontage slechts 1 dag.
 

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk

De lengte in combinatie met de 90° openingshoek van het val zorgt voor een relatief brede doorvaart met een onbeperkte hoogte. De doorvaart is maximaal 18,5 meter exclusief remmingwerk. Ook voor het wegverkeer is er geen belemmering op het gebied van hoogte en snelheid. Tevens kan de brug, dankzij een toegepaste accumulator set, worden aangedreven door relatief laag elektrische vermogen. De hydrauliek gaat slim om met het bijladen en opslaan van energie om de brug in beweging te zetten.

 

Duurzaamheid

De tijdelijke beweegbare klapbrug is op enkele verbruiksmaterialen na volledig circulair. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van biologisch afbreekbare hydrauliekolie.

Materiaalgebruik (efficiëntie)

Bij het ontwerp van deze tijdelijke brug is er rekening gehouden met de filosofie om geen ontwerp te maken met een levensduur van 100 jaar. Om snel in te kunnen spelen op maatschappelijke veranderingen is er gerekend met een relatief korte levensduur (10jaar) zodat het systeem licht kan worden uitgevoerd en er snel kan worden ingespeeld op de veranderingen. Door onderdelen aan te passen in het concept kan er relatief eenvoudig en adequaat voldaan worden aan de aangepaste vraag. In het ontwerp  is er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van standaard beschikbaar materiaal en onderdelen op zowel het gebied van I&E als WTB en staalconstructie. Dit materiaal is ruimschoots in de markt aanwezig wat levertijden reduceert en kostenbesparend werkt.

Energiegebruik en verbruik tijdens bouw en gebruik

Tijdens de bouw en voorbereidingen van de beweegbare brug hoeft geen speciaal materieel te worden ingezet. Hierdoor is het energieverbruik en de milieubelasting minimaal. Vanaf het moment dat de brug in gebruik is wordt er maximaal 3x63A gebruikt om de brug aan te drijven.
 

Mate van overlast (bouwwerkzaamheden) voor mens en dier

Door de vrije overspanning kunnen ecologische zones gehandhaafd blijven. Door de korte bouwtijd van dit modulaire systeem is de overlast zeer beperkt voor mens en dier. De stremming voor het scheepvaart verkeer is bij de bouw slechts 1 weekend (2 dagen) en bij demontage 1 dag.
 

Innovaties op product-, concept- en bouwniveau

Deze innovatie is gezamenlijk tot stand gekomen door de vraag van de opdrachtgever waarbij doorstroming van weg- en scheepvaart verkeer essentieel was. Het toegepaste tijdelijke modulaire brugconcept is specifiek geoptimaliseerd om hinder aan de omgeving te voorkomen. De combinatie van modulariteit, snelle bouwmethodiek, circulariteit en een minimale overlast voor de omgeving, zorgen ervoor dat er een uniek systeem is ontwikkeld en succesvol is toegepast. Met een uitermate tevreden opdrachtgever en omgeving tot gevolg.