Skip to main content
Jannes Linders mouse

Onderzoek- en kantoorgebouw CHDR II

Leiden

Het pand heeft een staalconstructie van staal-betonkolommen en geïntegreerde liggers met kanaalplaatvloeren afgewisseld met profielplaat waarin de hoofdleidingtracés van de installaties zijn opgenomen.

Projectgegevens

Locatie Zernikedreef 8, Leiden
Opdracht CHDR, Leiden
Architectuur architectenbureau cepezed, Delft
Constructief Ontwerp SmitWesterman, Gouda
Uitvoering DuPrie bouw & ontwikkeling, Leiden
Staalconstructie Oskomera, Deurne

Algemene projectomschrijving

In het nieuwe onderzoeks-, onderwijs- en kantoorgebouw voor het Centre for Human Drug Research (CHDR) worden de (bij)effecten van medicijnen getest. Ondanks een uitbreiding in de jaren ‘90 groeide de firma uit zijn jasje en deed het oude gebouw over aan de Hogeschool Leiden.
Het nieuwe gebouw op hetzelfde Zerniketerrein beslaat een volume van 22,5x34 m met acht bovengrondse lagen en een parkeerkelder. Parkeren vindt ook deels plaats op het terrein en op het maaiveld binnen de gebouwcontour.
Het pand is in diepterichting opgedeeld in drie ongelijke stroken. De voorste strook langs de Zernikedreef bevat op de begane grond de entree, receptie en een bescheiden auditorium. Daarboven zijn de vergaderruimten en kantoren gesitueerd evenals de keuringsruimten en een dakterras.
De middelste bouwstrook is een facilitaire zone met de toiletten, twee liften en twee geschakelde cascadetrappen die tevens dienst doen als vluchtroute. Bij brand laten de trappen zich scheiden door een brandwerend doek dat zichzelf neerlaat. Het achterste bouwdeel bevat onder meer het bedrijfsrestaurant met grotendeels te openen gevels en een royale vide, alsmede een ‘high care’-zone en een onderzoekslaboratorium met daaraan verbonden een apotheek, donkere kamer en diverse bergings- en vriesvoorzieningen. Op de bovenste verdieping zijn slaapruimten voor langdurig verblijf en een bijbehorende woonruimte aan het dakterras.
Aan de noordkant is de gevel helemaal beglaasd en aan de andere zijden heeft het gebouw een horizontale geleding van afwisselend ramen met te openen delen en sandwichpanelen met een wit geëmailleerd glazen buitenblad.
Een zonnecollector bedient de boiler, terwijl het pand voor koeling en verwarming is aangesloten op een stadsverwarming voor het hele bedrijventerrein dat is aangesloten op een WKO-installatie. Voor het CHDR-ontwerp is gebruik gemaakt van een integraal Bouw Informatie Model en een 3D-Revitmodel.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

De brandwerendheid van de liggers is geborgd door brandwerende bekleding; bij zichtwerk met een opschuimende coating en bij de overige delen met een spuitmortel. De brandwerendheid van de kolommen wordt verzorgd door een uitvoering als staal-betonkolom. In de facilitaire zone zijn de kolomen vanaf de kelder tot en met de 5e verdiepingvloer aanvullend behandeld met een brandwerende coating voor een 90 minuten brandwerendheid. Ook de stabiliteitsverbanden zijn daar brandwerend bekleed. De staal-betonkolommen die onderdeel uitmaken van overige compartimenten zijn vanaf de kelder tot de 3e verdiepingvloer behandeld met een brandwerende coating voor 60 minuten brandwerendheid. Voor de staalconstructie van het dak gelden geen brandwerendheidseisen op bezwijken.

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

Bijzondere aspecten uitvoering

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk

Duurzaamheid

Materiaalgebruik (efficiëntie)

Energiegebruik en verbruik tijdens bouw en gebruik

CHDR II is tot stand is gekomen met geprefabriceerde materialen die op de bouw alleen nog maar zijn geassembleerd. De volledige staalconstructie is daarbij in korte tijd opgezet doordat een groot deel al in de fabriek was voorgeassembleerd, waarmee ook nauwelijks sprake was van bouwafval.

Mate van overlast (bouwwerkzaamheden) voor mens en dier

Innovaties op product-, concept- en bouwniveau