Skip to main content
ipv Delft, Henk Snaterse mouse

Lichtmasten Raadhuisplein

Drachten

De termen ‘strak laswerk’ en ‘origami’ worden niet vaak gebruikt bij het omschrijven van lichtmasten, maar voor wie de verlichting op het Raadhuisplein in Drachten ziet, zijn ze zo logisch als maar kan. De 9 wandarmaturen en 27 lichtmasten in drie verschillende hoogtes ogen als de hals en kop van origami kraanvogels, maar dan uitgevoerd in staal.

Projectgegevens

Locatie Raadhuisplein, Drachten
Opdracht Gemeente Smallingerland, Drachten
Architectuur ipv Delft, Delft
Constructief Ontwerp Pieters Bouwtechniek, Delft
Uitvoering Ziut, Assen
Staalconstructie PMF Stalen masten, Burgum

Documenten

Algemene projectomschrijving

De verlichting maakt deel uit van de herinrichting en gedeeltelijke vernieuwing van het Raadhuisplein en draagt in belangrijke mate bij aan de aantrekkelijkheid van de openbare ruimte en het woon- en winkelgebied. Het ontwerp kwam tot stand in samenwerking met de gemeente, die al aan het begin aangaf een ontwerp te willen dat het plein karakter geeft. Inspiratie werd gevonden in de relatie die Drachten heeft met het werk van Theo van Doesburg, medeoprichter van kunstbeweging De Stijl. Zijn voorliefde voor geometrische vormen vormde het vertrekpunt voor het ontwerp. Al snel ontstond het idee voor uit staal gevouwen lichtmasten, met strakke lijnen en sterke vormen.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

De grootste uitdaging was om het ontwerp goed uitvoerbaar te maken. Een zoektocht naar verhoudingen, staaldiktes en constructieve haalbaarheid leidde tot het uiteindelijke ontwerp. De torsie van de stalen masten bleek maatgevend. Uiteindelijk maakten we drie verschillende lichtmasten: een 6 m hoge mast, een 12,5 m hoge mast en een 13 m hoge mast met betonnen voet. Het wandarmatuur werd hiervan afgeleid.
Om het gewenste origami-effect te krijgen, zijn de masten opgebouwd uit samengestelde platen, die zodanig zijn afgesneden dat de haakse hoeken met een vullas gevuld zijn. Deze is vervolgens vlak weggeslepen voor het vouweffect.

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

De onconventionele vorm van de masten maakt het lastig de bestrating mooi te laten aansluiten. Om deze reden staan de lagere masten op een buisprofiel, waardoor de voet zweeft boven het maaiveld. Het straatwerk kan zo netjes onder de mast doorlopen.

Bijzondere aspecten uitvoering

De vouwhoeken van 90 graden en het vele precisie-laswerk maakten de masten complex om te produceren. Dankzij het vakmanschap van PMF Stalen masten is de uitvoering bijzonder geslaagd.

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk