Skip to main content
mouse

Kiltunnel Dordrecht

Dordrecht

Renovatie Kiltunnel te Dordrecht (N217).
Een nieuw tolplein(gebouw) met een extra tolstraat per rijrichting is het meest in het oog springende onderdeel van het groot onderhoud van de Kiltunnel dat in 2021 van start ging. Dit groot onderhoud omvatte fabricage en montage van staalconstructie voor het tolpleingebouw, bestaande uit onder andere kantoren, gesloten voetverkeersbruggen en een volledige luifeloverkapping. Tevens werd er gewerkt aan de tunnel en het wegdek en werden de verkeers- en tunneltechnische installaties vervangen.

Projectgegevens

Locatie Kiltunnelweg, Dordrecht
Opdracht Wegschap Tunnel Dordtse Kil, Dordrecht
Architectuur Ingenieursbureau Drechtsteden, Dordrecht
Constructief Ontwerp Van Roekel & Van Roekel, Rhenen
Uitvoering Mourik Infra B.V., Groot-Ammers
Staalconstructie Hanse Staalbouw, Nieuwerkerk

Algemene projectomschrijving

Directe aanleiding voor het groot onderhoud is dat een aantal technische installaties aan het eind van hun levensduur zijn. De Kiltunnel is op dit moment veilig en voldoet aan alle eisen, maar op termijn wordt het risico van uitval van technische systemen te groot. Anders dan bij eerder groot onderhoud zijn na veertig jaar dienst ook herstelwerkzaamheden aan de betonconstructies noodzakelijk. Daarmee kan de levensduur van de tunnel worden verlengd.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

Fabricage en montage van de staalconstructie t.b.v. tolpleingebouw (bestaande uit o.a. kantoren, gesloten voetverkeersbruggen over Kiltunnelweg N217 en een volledige luifeloverkapping). 

Kantoor: het kantoor bevindt zich op een hoogte van +6000m. De eerste twee verdiepingen zijn uitgevoerd in beton, hierbij is gebruik gemaakt van prefab holle wand betonconstructies. Hierop rust ook grotendeels het kantoorgedeelte wat ruim overkraagt ten aanzien van de betonconstructie. De overkragende delen worden met een vakwerkachtige constructie opgebouwd uit HE-profielen. Voor de delen die in het zicht komen is gebruik gemaakt van koker profielen in combinatie met Detan trekstangen van Ø42mm.

Middengebouw: het deel wat op het midden van de weg komt te staan, genaamd de middencabine, is volledig opgebouwd uit holle wand betonconstructie. Aan deze betonconstructie zijn drie stalen portalen bevestigd waaraan de brugconstructies en vakwerkspanten bevestigd zijn. Vanuit deze betonconstructie is ook de stijfheid van het geheel gehaald.

Trappengebouw: Het gebouw aan de zuidkant van de weg is eveneens opgebouwd uit holle wand betonconstructie, met het bovenste deel opgebouwd uit staal. Ook hier zijn 3 hoofdportalen op de betonconstructie geplaats waaraan de brug en het vakwerk bevestigd zijn.

Loopbruggen: Twee loopbruggen van 28meter per stuk zijn opgebouwd uit elk 6 vakwerkspanten met als boven en onderregel een HE-profiel. De diagonalen zijn uitgevoerd in koker 150/6, aangezien deze allemaal zichtbaar blijven. Als vloer is hier een zwaluwstaart betonvloer toegepast. De loopbruggen hebben 8 aansluitpunten 7 glijverbindingen en 1 starre verbinding aan de middencabine, dit om de krachten die ontstaan alleen over te brengen naar de middencabine. Op de loopbruggen zijn 12 ‘koker’ pootjes geplaats om de luifel op te kunnen bevestigen. 4 daarvan zijn extra zwaar uitgevoerd omdat deze ook dienden als hijspunten tijdens het plaatsen van de brug. Dit alles is boutbaar uitgevoerd in verband met maximale afmetingen tijdens het poedercoaten.

Luifels: voor de luifelconstructie is gebruik gemaakt van IPE500 profielen. De drukkokers zijn in de luifels extreem zwaar uitgevoerd omdat de luifel als prefab delen ingehesen diende te worden, waarbij er maar weinig vervorming op de al aangebrachte dakplaten mogelijk was. Rondom de luifels van het gehele gebouw is een stalen U-profiel 100-650-100 van 6mm aangebracht. De gezette u profiel moest onzichtbaar bevestigd worden. Het was een behoorlijke uitdaging om dit qua verbindingen voor elkaar te krijgen aangezien de gezette u-profielen ook een constructieve functie hadden. De delingen in de lengte richting moesten momentvast doorgekoppeld worden, maar toch onzichtbaar. Ook aan de achterzijde was weinig ruimte omdat daar direct achter de verholen goot is geplaatst. Dit is gerealiseerd door op de achterzijde een S355 koker 60/6mm te plaatsen over de hoogte van het profiel en te koppelen door 8 stuks M16 8.8 bouten.

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

Voor het uitwerken van het constructie model is gebruik gemaakt van Tekla structures. De hoofdberekeningen zijn gemaakt in RFEM en de detailberekeningen zijn uitgevoerd in IDEA statica. Voor het uitvoeren is veelvuldig gebruik gemaakt van Trimble connect om de in te hijsen delen te simuleren en zo te controleren op eventuele clashes tijdens de inhijswerkzaamheden.

Verkeersveilige overgang N217 t.b.v. voetverkeer middels stalen voetverkeersbruggen.

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

Optimale benutting staalprofielen ten aanzien van constructiviteit en esthetica. Gebruik van met name kolom- en buisprofielen, gecombineerd tot vakwerken.

Het complexe aan deze bouw zat hem er voornamelijk in dat een groot deel naast al de weg geassembleerd moest worden. Daarbij was de beschikbare ruimte minimaal i.v.m. de doorstroom van het verkeer. Zowel de loopbruggen, vakwerken en de luifels zijn naast de weg opgebouwd.

De staalconstructie van de loopbruggen zijn eerst op de grond opgebouwd. Waarna ze tussen twee tijdelijke jukken zijn gehangen. Dit is zo gedaan zodat alles op en aan de brug voor gemonteerd kon worden en er een zo realistisch mogelijk eindsituatie werd nagebootst.  Aan de bruggen zijn ook op de voorbouwlocatie de betonvloer, beplating en vliesgevelstijlen aangebracht. Ook zijn aan de bruggen en vakwerken de stalen frames gemaakt waaraan de informatieborden van de tunnel konden worden bevestigd. De loopbruggen hadden een totaalgewicht van 34,5 ton tijdens het inhijsen.

Ook de luifels zijn prefab opgebouwd. Als eerste is de staalconstructie gemonteerd op houten draglineschotten. Dit is gedaan met behulp van diverse total station metingen, om ervoor te zorgen dat de gaten exact overeenkwamen met de bevestigingsgaten in de loopbrug (72 stuks per luifel). Op de staalconstructie werd het complete dakpakket, incl. goot, vooraf bevestigd en ingeplakt met uitzondering van 8 hijspunten per luifel. De hijspunten zijn aan de IPE-profielen van de hoofddraagconstructie gelast.

De brugdelen moesten exact tussen twee vaste punten kunnen zakken; aan de noordzijde tussen het kantoor en de middencabine en aan de zuidzijde tussen de middencabine en het trappenhuis. Dit moest geheel inclusief beplating gebeuren zodat naderhand het werken boven de wegen beperkt kon blijven. De verbindingen van de bruggen zijn aan de onderzijde verder naar binnen toe uitgevoerd dan aan de bovenzijde zodat de constructie verbindingen elkaar konden passeren tijdens het inhijsen. De bovenste verbindingen zijn opleggingen en de onderste verbindingen nemen alleen horizontale krachten op. Per brug is er 1 starre verbinding aan het portaal van de middencabine.  

Bijzondere aspecten uitvoering

Opbouw prefab delen bruggen en luifels naast N217, inclusief bouwkundige elementen als vliesgevels/glas, isolatie- en betonwerken, installaties, etc., waarna tijdens weekendafsluitingen de volledig geassembleerde bruggen en luifels over de N217 ter plaatse van de tolstraat zijn geplaatst. Vanwege de geplande afsluiting van de tunnel was het inhijsmoment strak gepland en moest de maatvoering heel precies. 

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk

Aanpassing van het tolplein moet leiden tot meer capaciteit en betere doorstroming. De te nemen maatregelen zijn er mede op gericht onderhouds- en beheerkosten en het energieverbruik en de CO2-uitstoot te beperken. Met het groot onderhoud werkt het Wegschap Tunnel Dordtse Kil aan een toekomstbestendige tunnel, waar veiligheid en beschikbaarheid gegarandeerd zijn en blijvend wordt voldaan aan de eisen van wet- en regelgeving.