Skip to main content
mouse

KAPKAR/GTO-B10

Amsterdam

De stedelijke verkenner en observatiepost KAPKAR/GTO-B10 zoekt binnen het stedelijk weefsel nieuwe plekken die in de toekomst van belang kunnen zijn in de ontwikkeling van de stad. Het is een plek om na te denken, om de stedelijke dynamiek tot je te nemen en te reflecteren over de infrastructuur van de toekomst.

Projectgegevens

Locatie Basisweg 10/Station Sloterdijk, Amsterdam
Opdracht Bonnie Dumanaw, GET ART Artprojects, Amsterdam
Architectuur Studio Frank Havermans, Heeswijk
Constructief Ontwerp Semplonius Adviesbureau, Laag Soeren
Uitvoering Studio Frank Havermans, Heeswijk
Staalconstructie Koos Schaart Adventures, Velp/Studio Frank Havermans, Heeswijk

Algemene projectomschrijving

KAPKAR / GTO-B10 is een stedelijke verkenner, strategisch geplaatst aan de Basisweg in het midden van een restgebied tussen de uitvalswegen, verhoogde treinbanen en fietspaden in de nabijheid van Station Sloterdijk, het op één na grootste internationale knooppunt van Amsterdam. De vorm ontvouwt zich van de tweede naar de derde dimensie uit de plattegrond van het eerste kantoorgebouw in het Westelijk havengebied, het APG-gebouw, voorheen het SFB-ebouw (Sociaal Fonds Bouwnijverheid) ontworpen door Arnold Oyevaar. Het gebouw is inmiddels cultureel erfgoed. Zo onopvallend als het gebouw zich op de grond toont, zo opvallend springt de ringvormige plattegrond meteen in het oog vanuit de lucht. Omdat de modernistische zakelijkheid zelden wordt doorbroken, valt deze structuralistische structuur enorm op. De afstand tussen het gebouw en het kunstwerk is ongeveer 200 meter. 

Hoewel de huidige openbare ruimte in feite een grijs verkeersknooppunt is, heeft het harde en dynamische infrastructurele karakter van dit stedelijke landschap zijn eigen charme. Dit dubbelzinnige karakter van Sloterdijk is de tweede leidraad voor het ontwerp. De observatiepost is een intermediair in deze fase van verstedelijking.

KAPKAR/GTO-B10 zoekt binnen het stedelijk weefsel nieuwe plekken die in de toekomst van belang kunnen zijn in de ontwikkeling van de stad. Deze plek die tussen de lawaaierige en vervuilde infrastructuur nagenoeg waardeloos is krijgt nieuwe betekenis als door de ingezette richting van schoner en stiller verkeer deze plek wel bewoonbaar gemaakt kan worden. Het veranderen van lawaaierige en stinkende infrastructuur biedt mogelijkheden om op microniveau, op een ander schaalniveau, stedelijke interventies toe te passen. KAPKAR/GTO-B10 zet een eerste stap in deze richting.

Vanuit een basis in de directe relatie tot het APG-hoofdgebouw zoekt het ruimte in het gebied op een strategische locatie tussen de treinrails. De stedelijke verkenner en observatiepost is een plek om na te denken, om de stedelijke dynamiek tot je te nemen en te reflecteren over de infrastructuur van de toekomst. Het markeert letterlijk een plek die nu onbruikbaar is voor stadsontwikkeling, het geeft een signaalfunctie om deze dynamiek van de stad te omarmen en te benadrukken in plaats van het te willen verbergen zoals zo vaak gebeurt. Het werk is een manier om dit bewust te ervaren en heeft de locatie direct veranderd. Mensen stoppen en vragen zich af wat hier is geland en gebruiken de plek. Tegelijkertijd ervaren ze de ruige luide infrastructuur waaraan ze normaal gesproken onderdeel van uitmaken als forens.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

De staalconstructie is gebaseerd op een gedeelte van de plattegrond van het voormalige APG-gebouw, voorheen het SFB-gebouw (Sociaal Fonds Bouwnijverheid) ontworpen door Arnold Oyevaar. Door de plattegrond te vouwen ontstaat er een nieuwe 3D-realiteit. 

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

De constructie is demontabel en verplaatsbaar. Het verhuist over vijf jaar naar het dak van het APG-gebouw dat nu een grondige renovatie ondergaat. Er is speciaal gekozen om het staal te spuiten in een felle kleur. Staal laat zich slank detailleren en door het te kleuren, waarvoor goed naar de omgeving is gekeken, is er een uitdagende en elegante installatie ontstaan. Letterlijk voortgekomen uit de plattegrond van het APG-gebouw heeft het een eigen dynamiek. De stedelijke verkenner heeft een zonnecel voor het licht dat het ’s nachts uitzendt.

Bijzondere aspecten uitvoering

Het werk is door de Studio Frank Havermans in eigen beheer geproduceerd i.s.m. Schaart Adventures Velp. Een uitgekiende combinatie van uitbesteed werk, zoals het snijwerk, en het improviseren in de werkplaats heeft geleid tot het resultaat.

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk

De observatiepost biedt fysieke ruimte om dag en nacht plaats te nemen. Het andere belangrijke functionele aspect is de mentale functie die het biedt door zijn futuristische verschijningsvorm die aanzet tot reflectie op de stad en de infrastructuur van de toekomst.