Skip to main content
mouse

Fiets- en voetgangersbrug Victoriebrug

Alkmaar

Bescheiden ingepast met een eenvoudige vormgeving.
Alkmaar is gezegend met een fraai palet van bruggen met elk een andere uitstraling en openingswijze. De Victoriebrug vormt een functioneel geheel met de Spoorbrug (met hetzelfde openingsregime, openingszijde val en lengte van de overspanning), maar wijkt daar in vormgeving juist duidelijk van af. Waar de Spoorbrug is opgebouwd uit twee zware landhoofden en een gevoelsmatig nog zwaarder (maar wel heel stoer) bewegingswerk, wordt onze brug juist gekenmerkt door een visueel ononderbroken dek van oever tot oever. Het bewegingswerk is vrijwel onzichtbaar in de dekconstructie opgenomen.

Projectgegevens

Locatie Over het Noordhollandsch Kanaal in het verlengde van de Zijperstraat, Alkmaar
Opdracht Gemeente Alkmaar, Alkmaar
Architectuur Syb van Breda & Co, Leiden
Constructief Ontwerp BSB Staalbouw, Burgum
Uitvoering Oosterhof Holman, Grijpskerk
Staalconstructie BSB Staalbouw, Burgum

Algemene projectomschrijving

De ruggengraat
Het ontwerp wordt gekenmerkt door een krachtige lijn in het midden van het dek: de ruggengraat. Dit is een torsiestijve koker die de brug zijn constructieve integriteit verschaft. De koker steekt ongeveer 50 centimeter boven het dek uit, waardoor er prima vluchtig op gezeten kan worden tijdens de passage, of tijdens het wachten als de brug open is. Het verschaft tevens een maximaal veilige scheiding van fietsers en voetgangers. Alle op het dek noodzakelijke functionele elementen zoals slagbomen, camera's en verlichting zijn op de ruggengraat geplaatst, waarmee een rustig en goed georganiseerd beeld op en rond de brug ontstaat. Verlichting vanuit het midden is vanuit ecologisch oogpunt gunstig, er is geen risico op strooilicht onder het dek en bij de landhoofden zodat nachtdieren niet worden gehinderd.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

Minimalisme
De vormgeving is zo minimalistisch mogelijk. Dankzij de verjongde randen en transparante borstwering is het profiel van de brug uiterst slank. De brug wordt geheel op het water ondersteund, de kadeoevers (en de kabels en leidingen) worden er niet door beïnvloed. Het profiel van het Noordhollandsch Kanaal loopt ononderbroken door. Een lichte welving van de kade is alles wat nodig is. Het landhoofd kan in de toekomst desgewenst eenvoudig worden vervangen door een kade, als de voorziene uitbreiding van de landinfrastructuur noodzakelijk wordt. Er zijn dan geen aanpassingen nodig aan het brugdek.

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

Bijzondere aspecten uitvoering

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een rode draad door het hele ontwerp: de zeer slanke vormgeving resulteert in minimaal materiaalgebruik, de hoogwaardige conservering in minimaal onderhoud en de goede balancering van het val in minimaal energiegebruik. Zie ook materiaal- en energieverbruik.

Materiaalgebruik (efficiëntie)

Deze brug is gebouwd als basculebrug zonder kelder, val en ballast zijn één doorlopend element. Er is dus geen kelder nodig, geen priemen en geen hameitorens. Het bewegingsmechanisme is een energiezuinige en olie lekkage vrije elektromechanische spindel (de Victoriebrug is de grootste brug ooit uitgevoerd met dit systeem). Ook het val en de aanbruggen zelf zijn slim ontworpen op minimalisering van het materiaalgebruik: fiets- en voetpad zijn gescheiden door een ruggengraat in het midden. Hierdoor ontstaat constructieve hoogte op de plek waar je die het best kunt gebruiken, hierdoor kan het dek zelf lichter en dunner worden uitgevoerd dan met een traditionele balken constructie

Energiegebruik en verbruik tijdens bouw en gebruik

Voor de opening van het val hebben wij gekozen voor toepassing van een Actuator. Dit is een elektromechanische aandrijving die een grote betrouwbaarheid en kracht koppelt aan laag energiegebruik, onderhoud en visuele impact. De actuator is in gesloten toestand onzichtbaar onder het dek opgehangen en is voor onderhoud, of manuele aandrijving als de stroom uitvalt, eenvoudig via een luik in het dek bereikbaar.
minimaal materiaal en energiegebruik.

Mate van overlast (bouwwerkzaamheden) voor mens en dier

Innovaties op product-, concept- en bouwniveau