Skip to main content
Ingenieursbureau Wassemaar mouse

droogloop Universitair Medisch Centrum Groningen

Groningen

Een glazen gang vormt de sluitsteen tussen een voorzieningengebouw en het naastgelegen ziekenhuis. De constructie uit glas en staal heeft zijn eigen constructie, maar ontleent zijn stabiliteit aan de belendingen.

Projectgegevens

Locatie Hanzeplein 1, Groningen, Groningen
Opdracht Universitair Medisch Centrum, Groningen
Architectuur Kuiper Compagnons, Rotterdam
Constructief Ontwerp Ingenieursbureau Wassenaar, Haren (Gn)
Uitvoering Jurriens Noord, Groningen
Staalconstructie BHP Leiding en constructiewerken, Ten Post

Algemene projectomschrijving

Met de droogloop is een omvangrijke uitbreiding van het Universitair Medisch Centrum Groningen afgerond. Het vormt een verbinding tussen het bestaande ziekenhuis en het nieuwe voorziengengebouw. De droogloop bestaat uit staal en glas. Om het binnenklimaat beheersbaar te houden en geen brandwerende voorzieningen te hoeven treffen is ervoor gekozen het glazen dak vrijwel geheel uit te voeren met ramen die kunnen worden geopend.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

De constructie van de droogloop is zoveel mogelijk tegen de belendende gebouwen geplaatst. Om de bestaande constructie zo min mogelijk te belasten, zijn waar nodig nieuwe kolommen geplaatst. Het dak bestaat uit geknikte spanten uit HEA-profielen met daartussen kokers 120x120 mm, waarop het glas is aangebracht. Voor de stabiliteit zorgen de bevestigingen aan de naastgelegen gebouwen. In de nieuwbouw konden de daarvoor benodigde aanhechtingspunten worden meegenomen, voor de oudere gebouwen moesten deze tijdens de bouw worden gemaakt. In de uitvoering zijn de details waar nodig aangepast aan de praktijk, omdat niet alle gevels van te voren konden worden geïnspecteerd.

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

Bijzondere aspecten uitvoering

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk