Skip to main content
IMd Raadgevende Ingenieurs mouse

Cool Port

Rotterdam

Voor dit nieuwe koel- en vrieshuis van Kloosterboer Cool Port is een 17 m hoge hal van 270x70 m met een tweelaagse expeditieruimte van 270x28 m en een kantoorgedeelte gebouwd.

Projectgegevens

Locatie Albert Plesmanweg 250, Rotterdam
Opdracht Kloosterboer International Forwarding, Rotterdam
Architectuur Boagaerds architecten en ingenieurs, Numansdorp
Constructief Ontwerp IMd Raadgevende Ingenieurs/AMB-Adviesbureau Markslag Beljaars, Rotterdam/Tilbrug
Uitvoering Sprangers Bouwbedrijf, Breda
Staalconstructie GS Staalwerken Groep, Bladel

Algemene projectomschrijving

De hal wordt opgedeeld in brandcompartimenten van 34x70 m waarvan de wanden rondom brandwerend worden bekleed en elk de eigen stabiliteit verzorgen. De constructie van de hal is volledig los gehouden van de voorbouw. De constructie van de voorbouw (expeditie) betreft een volume van 28x270 m. Het kantoorgedeelte, onderdeel van de voorbouw, wordt constructief los gehouden van de rest van de voorbouw. Enerzijds wordt hiermee voorkomen dat er een thermische ontkoppeling moet worden toegepast, anderzijds wordt er mee voorkomen dat de staalconstructie van de expeditie brandwerend bekleed moet worden. Doordat het kantoorgedeelte los is gehouden van de rest van de voorbouw was het mogelijk om het kantoor in te delen in gevolgklasse CC2 en de rest van de constructie in CC1.
Door de grote temperatuursverschillen in de gebruiksfase tussen de koel- en vriescellen enerzijds en de expeditie en de buitentemperatuur anderzijds, is speciale aandacht besteed aan de bevestiging van de sandwichpanelen en de secundaire en primaire hoofddraagconstructie.
Door de grote kolomvrije ruimten is een gebouw ontstaan dat voor vele doeleinden kan worden gebruikt. Hiermee kan na beëindiging van het huidige gebruik het gebouw nog een tweede leven krijgen.
Na een uitgebreide variantenstudie is uiteindelijk gekozen voor een staalconstructie met bijbehorend stramien dat past bij het gebruik. Hiermee is minimaal materiaalgebruik verkregen.
Daarbij is met een staalconstructie het aantal transportbewegingen geminimaliseerd.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

Bijzondere aspecten uitvoering

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk

Duurzaamheid

Materiaalgebruik (efficiëntie)

Energiegebruik en verbruik tijdens bouw en gebruik

Mate van overlast (bouwwerkzaamheden) voor mens en dier

Innovaties op product-, concept- en bouwniveau