Skip to main content
Fotograaf: Harry Noback mouse

Cargo

Apeldoorn

Het pand van Cargo wordt gekenmerkt door doorzicht en ruimte, maar ook door de combinatie staal-glas. Zorgvuldige detaillering maakt het gebouw puur en ogenschijnlijk eenvoudig.

Projectgegevens

Locatie Ugchelseweg 11, Apeldoorn
Opdracht Cargo International, Apeldoorn
Architectuur Courage architecten, Apeldoorn
Constructief Ontwerp IBZ Raadgevend Ingenieursbureau, Nijverdal
Uitvoering Pol Bouwmanagement, Vaassen
Staalconstructie Besaris, Apeldoorn

Algemene projectomschrijving

Ooit stond hier een wasserij. De bouw van het onderkomen van Cargo International heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Figuurlijk, maar ook letterlijk. Er is gegraven, naar archeologische vondsten gezocht. Het oude pand is afgebroken en heel zorgvuldig gedeeltelijk weer opgebouwd. De oude kreek is zelfs boven de grond gehaald.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

Het staal is niet enkel decoratief, maar vooral constructief toegepast. Door dit in een zwarte kleur uit te voeren, wordt de aandacht gevestigd op het vele glas. Het staal is hierdoor minder prominent aanwezig en lijkt welhaast op sommige plaatsen weg te vallen.

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

Bij het bouwkundig ontwerp is uitgegaan van het bestaande pand en de historische situatie van de locatie. Deze historische waarde behouden was een eis; deze waarde heeft mede door hergebruik van de bakstenen en het bovengronds brengen van de kreek meer betekenis heeft gekregen.

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

Er is een combinatie gemaakt van de materialen staal en glas. Door zorgvuldige detaillering is het gebouw puur en ogenschijnlijk eenvoudig.
Een slimme manier van detailleren maakt aansluitingen onzichtbaar. Zo zijn de schietverbindingen van binnen naar buiten uitgevoerd om ontsierende ‘punten’ te voorkomen.

Bijzondere aspecten uitvoering

Het ontwerp en de bouw is volledig in bouwteam uitgevoerd, waarbij een zeer grote rol voor zowel opdrachtgever als architect was weggelegd.

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk

Naast het architectonische uitgangspunt van doorzicht, glas, ruimte, overspanning enzovoort, is de routing binnen de onderneming van groot belang geweest bij het ontwerp.