Skip to main content
Luuk Kramer mouse

Bioscoop Kinepolis

Dordrecht

De nieuwe Bioscoop van de Belgische bioscoopexploitant Kinepolis staat aan het water van het Dordtse 'Wantij', in een voormalig havengebied aan de rand van het historische stadscentrum van Dordrecht. De bioscoop heeft een symmetrische hoofdopzet en een robuuste materialisering van donker baksteen, stalen gevelbekleding in een opvallende, goudgrijze puntprofilering en ruw beton.

Projectgegevens

Locatie Lijnbaan 200, Dordrecht, Dordrecht
Opdracht Kinepolis, Gent
Architectuur Snelder Architecten, Bussum
Constructief Ontwerp Broersma Ingenieursbureau voor Beton- en Staalconstructies, Den Haag
Uitvoering Ballast Nedam, Capelle aan den IJssel
Staalconstructie Oostingh Staalbouw, Katwijk

Algemene projectomschrijving

Voor de ontwikkeling van een nieuwe bioscoop organiseerde de gemeente Dordrecht eerder een besloten prijsvraag. De geselecteerde partijen konden voor hun prijsvraaginzending kiezen uit vier lokaties in Dordrecht en omgeving. Door te kiezen voor deze lokatie, die op moment van de prijsvraag als parkeerplaats met hondenuitlaatveld werd gebruikt, is in combinatie met het culturele centrum Het Energiehuis en de horeca van Villa Augustus een nieuw cultureel- en uitgaansgebied ontstaan. De nieuwe bioscoop draagt hierdoor bij aan de reanimatie van het oude havengebied aan de rand van de historische binnenstad van Dordrecht. De bioscoop is stoer en expressief vormgegeven. Het terras, dat uitsteekt boven het water, is voor vrij toegankelijk en onderdeel van een nieuwe promenade langs het Wantij.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

Beeldbepalend voor Kinepolis in Dordrecht is het volume met uitkragende zalen. De constructie bestaat uit een middenkern van portalen en windverbanden. Van daaruit kragen de zalen naar weerskanten uit. Aan de voorzijde steken zij uit over de straat, aan de achterzijde over het terras en het water. In de staalconstructie is ruim 400 ton staal verwerkt. De oplegging van de vloeren waren een aandachtspunt. Om aan de eisen voor geluidswering te voldoen, zijn de vloerplaten van de zalen met een akoestisch materiaal verend op de constructie aangebracht.

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

Het bioscoopgebouw biedt ruimte aan 1.200 stoelen, verdeeld over zes bioscoopzalen. Op de begane grond bevinden zich de entree, de snackcorner en horecagedeelte. Op de eerste verdieping bevinden zich de entrees van de onderste twee zalen. De overige vier zalen, die uitkragen boven het water en de straat, liggen op de tweede verdieping. Aan de plein- en entreekant staat de bioscoop stevig op de grond, met een relatief gesloten gevel opgebouwd uit overwegend donkere baksteen. In contrast met de voorgevel is de glazen gevel aan de waterkant juist volledig open, met het terras daarbij maximaal profiterend van de ligging aan het water. De bovenste vier filmzalen steken aan weerszijden ver uit boven het water en het plein.

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

De bioscoop is opgebouwd uit een grote staalconstructie op een betonnen fundering en betonnen vloeren. Grote uitdaging bij de zalen is geluidswering, zowel tussen de zalen onderling als naar buiten toe. In nauw overleg met LBP | SIGHT is besloten om, binnen de starre staalconstructie, losse bioscoopzalen te realiseren. De betonvloeren van de zalen zijn trillingsvrij ingelegd met daar weer op Technostar-wanden met hoge geluidsisolatie. Andere aandachtspunten op dit project betreffen de brandwerendheid en het BaOpt-systeem, dat voor een aangenaam klimaat in de grote bioscoopzalen zorgt.

Bijzondere aspecten uitvoering

De uitkragende delen vormden een belangrijk aandachtspunt in zowel de engineering als de uitvoering. Zo moest bij het plaatsen van de kanaalplaatvloeren de constructie worden onderstempeld tot deze met het monteren van het dak stabiel werd.

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk

Binnen het gebouw is de bioscoopbeleving gemaximaliseerd: de routing en ruimtelijke opbouw is er op gericht de bezoekers elkaar zoveel mogelijk te laten ontmoeten en visueel contact met elkaar te laten krijgen. Na het verlaten van de zalen komen de bezoekers weer in het hart van het gebouw uit, om van de voorzieningen (café, terras) gebruik te maken of misschien nog een nieuwe film te bekijken.