Skip to main content
mouse

Balustrade jachthaven Doesburg

Doesburg

Met dit kunstwerk is 777 jaar historie van de Hansestad Doesburg vastgelegd in een 136 m lang weervast stalen object. Zowel canon als ook twee coupletten uit het volkslied van Doesburg zijn voor de komende decennia vereeuwigd.

Projectgegevens

Locatie Turfhaven Doesburg, Doesburg
Opdracht Gemeente Doesburg, Doesburg
Architectuur COURAGE architectuur, Apeldoorn
Constructief Ontwerp n.v.t.
Uitvoering n.v.t.
Staalconstructie BESARIS constructie en staalbedrijf, Apeldoorn

Algemene projectomschrijving

Ongeveer 130 m weervast stalen balustrade zweeft, deels schuin gemonteerd op een stalen voet, op de kademuur van de jachthaven van historisch Doesburg. De verticale zone is uitgelaserd met 777 jaar historie samengevat in elf tijdlijnpictogrammen. Dit herlaat zich vier maal over de totale lengte. De schuine vlakken bevatten twee van de vier, volledige coupletten van het Doesburgs volkslied. Met twee colofons wordt de historie uitgelegd en dank uitgesproken naar de opdrachtgevers.
Het weervast staal en de hoek waarin het kunstwerk (zwevend) geplaatst is, zorgt ervoor dat mensen gepast op afstand van dit werk kunnen genieten. Een functionele vraag is beantwoord met emotioneel staal.
De achterzijde van de kunstwerk wordt met led-lijnverlichting, evenens 130 m lang, aangelicht en kan door de gemeente op afstand voorzien worden van diverse kleurscenario's. In basis in de verlichting amberkleurig om de textuur van het staal in avondsituatie luister bij te zetten.
Naast het kunstwerk, is op dit moment een weervast stalen lantaarnpaal-project gereed gekomen. Dit is geen bestanddeel van deze inzending, omdat het nog niet 100% gereed is.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

Gezette weervast stalen plaat. Handelsmaten optimaal uitgenut. Beperken van materiaalverlies. De platen zijn op een weervast stalen kokervoet blind bevestigd aan de achterzijde. Aan de achterzijde is een doorgaand U-profiel bevestigd voor de montage van de ledverlichting (RGBW). Bevestigingen aan de zichtzijde zijn niet zichtbaar.

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

De uitgelaserde canon en het volkslied zijn niet enkel leesbaar op doorzicht vanaf de kade naar de haven kijkend, maar minstens zo bijzonder is het zonlichtspel met schaduw vanaf de achterzijde naar de kade. Op een zonnige dag wordt zowel de canon als de historische tijdslijn geprojecteerd op de klassieke wegbestrating.
In navolging van dit kunstwerk worden opvolgende onderdelen in dit Durfhavenproject conform met weervast staal uitgevoerd. Denk hierbij aan de nieuw te bouwen aanlanding van de jachthaven en de net gereed komende terreinverlichting.
Door de grafische en textiele lading van het kunstwerk wordt het harde staal toegankelijker voor leken en 'nog-niet staalliefhebbers'. Dit kunstwerk wordt opgenomen in de nieuwe Hanzestad Doesburg-uitingen voor toerisme.

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

Toegepaste lasertechniek en onzichtbare bevestigngen van de platen.

Bijzondere aspecten uitvoering

De uitdaging bestond in het 'recht houden' van ± 130 m geknikte staalplaat. Met blind bevestigde koppelplaten aan de achterzijde is dit perfect gelukt. Door de geknikte platen op een voet te monteren komt 130x1 m weervast staal zwevend boven de kade te hangen.

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk

Een functionele afscheiding van de kade naar het water. Het kunstwerk houdt mensen op afstand.
De ledverlichting zorgt 's avonds voor een visuele afscheiding, alsmede een sfeervolle verlichting van de havenzijde.

Duurzaamheid

Door de kademuur een historische ziel mee te geven i.p.v. enkel het functionele te benaderen, zal dit bouwwerk tot in lengte van tijd behouden blijven. Het weervast staal zorgt ervoor dat onderhoud tot een absoluut minimum beperkt blijft.

Materiaalgebruik (efficiëntie)

Onderhoudsarm product. Alle onderdelen in en om dit kunstwerk zijn en worden consequent in weervast staal uitgevoerd.

Energiegebruik en verbruik tijdens bouw en gebruik

Mate van overlast (bouwwerkzaamheden) voor mens en dier

Innovaties op product-, concept- en bouwniveau