Skip to main content
Jacomien Boonstra mouse

Aardbevingsbestendige woningen

Loppersum

Deze woningen in Loppersum zijn aardbevingsbestendig door de combinatie van een schuimbetonnen plaatfundering en een prefab staalframebouw casco.

Projectgegevens

Locatie Wirdummerweg 55, Loppersum
Opdracht Woningstichting Wierden en Borgen, Bedum
Architectuur Bureau voor Architectuur en Ruimetelijke ordening Martini, Groningen
Constructief Ontwerp Ingenieursburo EconStruct (hoofdconstructeur)/Knüwer Bouwadvies (casco), Leeuwarden/Haarlem
Uitvoering Bouwmaatschappij Vuurboom, Valthermond
Staalconstructie FeNB2 Staalframebouw, Schagen

Algemene projectomschrijving

De woningen zijn onder andere bedoeld voor bewoners van de Jarinowoningen verderop in het dorp, die afgebroken moeten worden en herbouwd. Tijdens die periode worden de eigenaren tijdelijk gehuisvest in deze wisselwoningen. Het betreffen 2/1-kapwoningen met een beukmaat van 7500 mm, met een casco dat volledig in prefab staalframebouw is gerealiseerd. De gevelbekleding is afwisselend steenstrips en hout. De dakbedekking bestaat uit staalplaat met pv-panelen. De woningen zijn hoogwaardig geïsoleerd en worden electrisch verwarmd en hebben geen gasaansluiting.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

De woningen zijn opgebouwd met een prefab staalframebouw casco, op een schuimbetonnen plaatfundering. De wanden ( gevels en woningscheidende wanden) op de begane grond zijn dragend en schorend, de verdiepingvloer genereert schijfwerking en koppelt de wanden van de begane grond. De wanden op de verdieping (kopgevels en woningscheidende wanden) dragen de vlieringvloer. De topgevelelementen en de woningscheidende wanden dragen de gordingdoos-constructie.

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

In de wanden op de begane grond zijn stabiliteitsbokken opgenomen om de krachten die tijdens een beving zullen optreden door te kunnen geven aan de fundering. Doordat de vloeren met een opleglip tussen de wanden ingehangen worden, wordt er een stabiele schijf tot stand gebracht, die aangrijpt op de bovendorpel van de dragende en schorende wandelementen. Dit geldt ook voor de vlieringvloer.
De gordingdoos-elementen koppelen de kopgevels met de woningscheidende elementen, maar zijn ook (schorend) gekoppeld met de verdiepingvloer en vliering.

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

Door dat wij als producent van het casco direct als dwingende eis gesteld hebben: geen keramische pannen op het dak, geen gemetseld buitenspouwblad en geen schoorsteen op het dak, waren de meeste gewichtsbepalendende onderdelen geëlimineerd. Doordat een ingehangen vloerdetail is gehanteerd, komen de krachten die door de vloer in de wanden overgedragen worden, rechtstreeks in de bovendorpel van de wandelementen. De woning is opgebouwd uit schijven, die op een efficiënte manier onderling gekoppeld zijn waardoor er een stabiele constructie tot stand is gebracht. Bij de laatste beving zijn de woningen als enige van de drie aardbevingsbestendig gebouwde projecten in Loppersum volkomen schadevrij gebleven.

Bijzondere aspecten uitvoering

Door het prefababriceren van de wand-, vloer- en dak elementen zijn deze componenten goed samen te voegen tot een constructief geheel. Alle verbindingen worden geschroefd, de schroeven worden op afschuiving belast. Schroeven in dunwandig staal kennen een erg hoge afschuifwaarde. Het eigen gewicht van de constructie is erg laag.

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk

Er is een levensloopbestendige woning gerealiseerd, met een beukmaat van 7500 mm en een diepte van net iets minder dan 10.000 mm. Zowel de begane grond als de verdieping zijn vrij indeelbaar. Op de begane grond is een badkamer en een slaapkamer geprojecteerd. De woningen hebben geen gasaansluiting en worden elektrisch verwarmd via het ventilatiesysteem.De woningen zijn hoogwaardig geïsoleerd en voorzien van drievoudig glas.

Duurzaamheid

De toegepaste staalprofielen zijn voor 87% afkomstig uit gerecycled materiaal. De plaat- en isolatiematerialen zijn alle recyclebaar of worden als (zoals spaanplaat) uit hout geproduceerd dat uit de recycling afkomstig is. De woningen zijn volgens het IFD (industrieel, flexibel en demontabel) gerealiseerd.

Materiaalgebruik (efficiëntie)

het staal wordt op maat geproduceerd, hier treedt 0% afval op tijdens de productie. het spaanplaat en het gips worden op lengte ( hoogte) aangevoerd waardoor en maximale kracht en minimaal afval tijdens de productie ontstaat.

Energiegebruik en verbruik tijdens bouw en gebruik

De woningen zijn opgebouwd met een montage team van vier man, en één kraan in vier weken tijd. De gevels hebben een Rc-waarde van 7,32 m2W/K het dak ruim 9,0 m2W/K.

Mate van overlast (bouwwerkzaamheden) voor mens en dier

Doordat de ruwbouw maar vier weken tijd heeft genomen is de overlast voor de omgeving maar een fractie van wat traditioneel bouwen veroorzaakt.

Innovaties op product-, concept- en bouwniveau

FeNB2 Staalframebouw realiseert en ontwikkelt prefab staalframebouw projectmatig, in dit geval een bestaand architectonisch ontwerp dat nu aardbevingsbestendig in prefab staalframebouw gerealiseerd is, Het feit dat het een bestaand ontwerp was en niet als aardbevingsbestendig ontworpen was, betekent dat wij technisch gezien alles uit de kast hebben moeten halen om dit ontwerp toch aardbevingbestendig te maken. De kozijnindeling van voor- en achtergevel heeft tot relatief grote krachten geleid op de hoeken van het pand. De krachtsoverdracht vanuit het casco naar de betonnen fundering was de grootste bottleneck. De toegepaste detaillering was een compromis. Het beton was de zwakke schakel in de verankering. Bij een volgend project, zal dit punt als eerste aangepakt moeten worden.