Skip to main content
mouse

Aanmeervoorzieningen Ichthys LNG Project

Blaydin Point, Darwin (AU)

In het noorden van Australië, in de buurt van Darwin, is een onshore faciliteit ontwikkeld voor het export gereedmaken van Liquefied Natural Gas (LNG) en Liquefied Petroleum Gas (LPG). De offshore gaswinning in het Ichthys Field is in handen van INPEX Browse. Met grootschalige gaswinning wil Australië marktleider op het gebied van LNG in de Aziatisch-Pacifische regio blijven en de eigen gasbehoeften veiligstellen, maar ook de lokale economie stimuleren en zorgen voor werkgelegenheid. De lokale omstandigheden in Australië vereiste een aanpak van eenvoud en snelheid van monteren. De lokale arbeidskosten zijn hoog, de veiligheidscriteria streng en het gebied is bovendien moeilijk te bereiken. Ook de zeer sterke getijden beperken de werkruimte.

Projectgegevens

Locatie Blaydin Point, Darwin, Northern Territory (AU), Blaydin Point, Darwin (AU)
Opdracht BAM Clough, Perth, Australië
Constructief Ontwerp Delta Marine Consultants (DMC) i.s.m. Iv-consult, Gouda/Papendrecht
Uitvoering BAM Clough, Perth (Australië)
Staalconstructie Lokale staalbouwer (Australië)

Algemene projectomschrijving

Onderdeel van het gehele project is de ‘Product Loading Jetty’, bestaand uit twee aparte afmeervoorzieningen, één voor LNG export en één voor LPG export. Een zogenaamde Y-vormige ‘approach trestle’, zorgt voor de bereikbaarheid van beide voorzieningen vanaf het vaste land. De aanmeerconstructies bestaan naast een loading platform uit 4 breasting dolphins en 6 mooring dolphins, waartussen catwalks geplaatst zijn voor de onderlinge bereikbaarheid. Het Basic Design van de volledige Product Loading Jetty is verzorgd door Delta Marine Consultants (DMC) die ook het detailontwerp heeft uitgewerkt voor de approach trestle en loading platforms. Iv-Consult heeft het detailontwerp van de mooring en breasting dolphins en van de verschillende catwalks uitgevoerd.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

Dolphins zijn opgebouwd uit vier in de grond gedreven palen (piles), waarover een ‘jacket’ is geplaatst. Het jacket bestaat uit vier buisprofielen (sleeves) die volledig geschoord met elkaar verbonden zijn. Op het jacket is een toegankelijke topconstructie met een ‘quick release hook’ aangebracht. Bij de breasting dolphins zijn aan de voorzijde tevens fenders gemonteerd om de scheepsbelasting tijdens het afmeren op te vangen. Catwalks bestaan uit driehoekspanten, opgebouwd uit standaard buisprofielen met aan de bovenzijde een bordes constructie.

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

Duurzame glij- en rotatievrije opleggingen tussen catwalks en dolphins, zodat de elke dolphin onafhankelijk kan vervormen (± 750 mm) onder de diverse horizontale belastingen.
Andere uitdagingen waren onder andere het verwerken van complexe belastingen vanuit golfbewegingen en schepen, maar ook de stringente aan LNG Jetties gerelateerde criteria en ontwerpeisen. Daarnaast zijn diverse ontwerpaspecten aan bod gekomen die het vermelden waard zijn.
• Het is een zeer sterk uitvoeringsgerichte ontwerp, waarbij rekening is gehouden met prefabricage (buiten Australië) voor kostenreductie.
• Standaardisatie en productie-eenvoud voor hoge bouwsnelheid, eenvoud van transport én montage.
• Limieten aan het gewicht van de onderdelen.
• Voor montage en fabricage vereiste toleranties.

Bijzondere aspecten uitvoering

De verbinding tussen de fundatiepalen en het jacket is uitgevoerd met een deels gewapende groutverbinding (i.p.v. gelast) in verband met de toleranties die te verwachten zijn door het heien alsmede door de lastige bereikbaarheid door grote getijde verschillen (8 m) in Darwin.
Het ontwerp van complexe afmeervoorzieningen in een internationale context en onder hoge tijdsdruk vereist een efficiënt en innovatieve projectaanpak. Technische innovaties in de uitvoering, een integraal ontwerp en een goed op elkaar ingespeeld team heeft dit tot een succes gemaakt.

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk

De Dolphins zijn bestand tegen meerdere bijzondere belastingen.
• Extreme golfbelasting en waterdruk (door stroming).
• Zware storm (cycloon).
• Scheepsbelasting LNG/LPG schepen via fenders (energie absorptie).
• Afmeerkrachten van aangelegde schepen.