Skip to main content
David Fotografie mouse

3D-geprinte bouwknoop

Amsterdam

3D-geprinte stalen constructieve elementen, die gebruikt kunnen worden bij complexe projecten, met als belangrijkste resultaten: massamaatwerk, gewichtsreductie en productintegratie (zoals (led)verlichting).

Projectgegevens

Locatie Naritaweg 118, Amsterdam
Opdracht Arup, Amsterdam
Constructief Ontwerp Arup, amsterdam
Staalconstructie Arup, Amsterdam

Algemene projectomschrijving

Op basis van ‘Additive Manufacturing’-technieken (AM, ook wel 3D-printen genoemd) kwam Arup tot een ontwerpmethode voor stalen constructieve elementen in complexe projecten, die van grote betekenis is voor de architectonische vrijheid.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

Het werk biedt nieuwe kansen in het gebruik van Additive Manufacturing, op het gebied van constructief ontwerp en engineering. Ons onderzoek toont aan hoe 3D-printen het ontwerp, het productieproces en de functionaliteit van constructieve stalen verbindingselementen verbetert. De uiteindelijke kosten van de toekomstige constructieve producten zullen daardoor significant afnemen, terwijl de architectonische vrijheid juist enorm toeneemt.

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

De inspiratie voor het research en ontwerptraject ontstond door één van onze projecten: drie grote tensegrity-constructies, ontworpen voor een winkelstraat in Den Haag, met geïntegreerde verlichting, de zogenaamde 'stedelijke kroonluchters'.
Door de onregelmatige vormen van de constructie waren bijna alle 1.600 knopen, die staalkabels en drukstaven met elkaar verbinden, verschillend van elkaar. Deze noodzakelijke uniciteit heeft ons aangezet om de mogelijkheden van AM meer te onderzoeken en de foto toont onze eerste en tweede ontwerpiteratie. De drie getoonde constructieve elementen ('knopen') zijn allen ontworpen om dezelfde constructieve belasting en kracht op te nemen. Het verschil is dat het kleinste item is ontworpen met behulp van Arup's meest recente optimalisatie- en ontwerpmethode voor AM.

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

Topologische optimalisatie, productintegratie, ontwerpen met de vrijheden en beperkingen van Additive Manufacturing.

Bijzondere aspecten uitvoering

Eerste voorbeeld van geprinte constructieve elementen in metaal voor de bouw wereldwijd.

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk

Eerste ontwerp voor AM (middelste element): 30% gewichtsreductie, vergeleken met het traditioneel vervaardigde constructieve element links op de foto.
Tweede iteratie (op de foto rechts): 75% gewichtsreductie en eliminatie van 15.000 verbindingselementen uit de constructie. De constructie als geheel kon hierdoor bijna 50% lichter worden.

Duurzaamheid

Integratie van meerdere producten in een, waardoor er minder interfaces en dus zwakke punten in het product zitten.

Materiaalgebruik (efficiëntie)

De combinatie van topologische optimalisatie en AM kan leiden tot ongekende materiaalbesparingen.

Energiegebruik en verbruik tijdens bouw en gebruik

Tijdens het printen wordt er wel degelijk energie gebruikt, maar is er weinig tot geen afval. Materiaalbesparing, maar ook productintegratie kan leiden tot minder transport-, installatie- en onderhoudskosten.

Mate van overlast (bouwwerkzaamheden) voor mens en dier

Productintegratie kan de bouwtijd verkorten en zo de overlast verminderen.

Innovaties op product-, concept- en bouwniveau

Dit project was het eerste ter wereld dat voor het ontwerpen van constructieve elementen de mogelijkheden van Additive Manufacturing of 3D-printen in metaal onderzocht. Dit is innovatie op productniveau, maar de inzichten die het ons heeft gegeven en de vrijheidsgraden die het brengt kunnen direct van invloed zijn op de mogelijkheden van het bouwen in de toekomst.